Vi må vel kunne konstatere at uansett hvor mye Forsvarsdepartementet eller regjeringen regner på tallene, så vil dette regnestykket aldri kunne gå opp.

Det ble nok sett på som et lite valg når sentrale politikere bestemte seg for å legge ned Andøya flystasjon. Det tilsynelatende ubetydelige politiske valget om en nedleggelse har imidlertid utløst store og uoversiktlige problemer for regjeringen og hele det politiske miljøet.

I 2015 uttalte Forsvarsministeren at hun ønsket å se på forsvarssektoren fra et fugleperspektiv. Nå tror jeg at det er på tide å se på den politiske styringen fra et fugleperspektiv.

Politikerne med regjeringen i spissen har vedtatt å legge ned Andøya flystasjon og re-åpne Evenes. De påstår at det blir billigere - til tross for at Andøya er i full drift og Evenes har vært nedlagt i flere år.

Konsekvensen av dårlig politisk planlegging og et Andøysamfunn som følger regjeringens pengebruk med argusøyne, er at politikerne har bestemt at etterretningstjenesten blir værende på Andøya - til tross for at politikerne nå må drifte både Evenes og Andøya.

Konsekvensen av å legge ned Andøya flystasjon er tap av flere hundre arbeidsplasser. Tap av arbeidsplasser skal politikerne kompensere med omstillingsmidler. Så langt er Andøya lovd 5 millioner i omstillingsmidler, med politiske forsikringer om at det kommer mer penger.

For å forhindre at Andøya Test Center (ATC) legges ned i dragsuget av Andøya flystasjon bestemmer politikerne seg for å opprettholde driften av flyplassen med tilhørende nødvendig infrastruktur, til tross for kostnadene.

For å tilføre nye arbeidsplasser som bygger på eksisterende kompetanse foreslår politikerne at Andøya får dronesenter. Et nasjonalt kompetansesenter for droner må ifølge politikerne først utredes av regjeringen. Dette vil krever nye statlige midler og stillinger - og regjeringen, staten og pengesekken, ja de befinner seg i Oslo.

Den stadige oppbyggingen av statlige arbeidsplasser i Oslo, med tilsvarende nedlegging av arbeidsplasser i distriktene medfører distriktsopprør. For å demme opp for distriktsopprøret bestemmer regjeringen seg for å legge ned flere hundre etablerte statlige arbeidsplasser i Oslo og flytte dem ut i distriktene.

Å flytte flere hundre etablerte statlige arbeidsplasser fra Oslo og ut i distriktene medfører nå politikeropprør i sentrale Oslo.

Når skal det gå opp for sentrale politikere at hele elendigheten startet med fremleggelsen av LTP og forslaget om å legge ned Andøya flystasjon?

Det politisk ubetydelige vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er ikke lenger ubetydelig, hverken politisk eller kostnadsmessig. Politisk tviholdes det fortsatt på en like ubetydelig merknad i Stortingsvedtaket om at politikerne skal ettergå tallene dersom det viser seg dyrere enn stipulert å flytte Andøya til Evenes. Vi må vel kjapt kunne konstatere at uansett hvor mye Forsvarsdepartementet eller regjeringen regner på tallene, så vil dette regnestykket aldri kunne gå opp.

Snøballen startet å rulle med vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon. Velkjent har en stadig voksende snøball dratt med seg det som er i veien, uavhengig av om det heter helikoptre på Bardufoss, Heimevern, nærpolitireform, kommunereform eller ulveopprør. Snøballen er etter hvert blitt både stor og tung med stadig større fart. Faktisk begynner snøballen å bli så stor og tung der den dundrer avgårde i stadig høyere tempo at statsvitere nå er begynt å bekymre seg. Den økte mistilliten mot politikerne kan fort bli farlig.

Uansett, fra et fugleperspektiv kan man undres på om politikernes egentlige intensjon var å opprettholde det politiske systemet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at det må bli en pause i sentraliseringen, likevel svek han Finnmarks befolkning og sørget for en tvunget sammenslåing av Troms og Finnmark. Og det selv om befolkningen i de to fylkene var i mot det.

3
297

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

4
342