Det er jo ellers noe håpløst pessimistisk å tro at Norge, i motsetning til for eksempel Danmark og Sverige, ikke skal kunne klare å beholde en velferdsstat uten olja.

Nordlys bekymrer seg på lederplass for at vi i De Grønne kan få regjeringsmakt etter høstens valg. De bør heller frykte hva som skjer om Norge fortsetter som før, altså med stø kurs mot miljøkatastrofe.

Det ansvarlige er å ta konsekvensene av at oljevirksomhet, bil, fly og annen forurensende aktivitet faktisk holder på å ødelegge økosystemene vi alle er avhengige av. Det er ekstremt naivt å tro at det kan unngås uten å bruke avgifter og reguleringer. Nordlys snakker mye om avgiftsøkninger, men har ikke fått med seg at vi samtidig vil støtte folk med å fjerne moms på reparasjoner, kutte skattene for de med lav og middels inntekt, redusere kollektivprisene og bygge ut hurtigladere i distriktene.

Ingen enkelt næring kan erstatte gårsdagens verdiskapning i oljesektoren, heller ikke fortsatt satsing på olje. Metaller, fisk, miljøvennlig skipsteknologi, krafteksport og nye produkter fra havet (som CO2-rensealgene i Finnfjord) er alle eksempler på lovende næringer vi heller vil satse på. Det er jo ellers noe håpløst pessimistisk å tro at Norge, i motsetning til for eksempel Danmark og Sverige, ikke skal kunne klare å beholde en velferdsstat uten olja. I likhet med dem vil vi måtte ha mange bein å stå på.

Ansvarlighet er å faktisk sette vår tids største utfordring øverst. Vi kan ikke fortsette å late som at klima og miljøproblemene er noe som kan løses med fortsatt full gass på oljepedalen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I en leder skriver Nordlys at stortingsflertallet i juni fikk vedtatt en produksjonsavgift på oppdrettsfisk. Det kan se ut som om avisa har leid inn SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å være lederskribent.

0
47