Kanskje det da er greit å minne om at da Arbeiderpartiet styrte landet så forfalt riksveiene også.

De eneste som i dag bør savne Arbeiderpartiets samferdselspolitikk i Nord-Norge er Miljøpartiet De Grønne. Under denne regjeringen bygges og vedlikeholdes det vei i Nord-Norge som aldri før. For første gang på tiår kuttes forfallet på riksveiene i landsdelen - satsing på vedlikehold er nå tilnærmet fordoblet. I tillegg bygger vi mye nytt. Ny E105, ny Tana bru, ny E6 på Helgeland, tunnel i Tjernfjellet og snart E6 over Kvænangsfjellet for å nevne noen eksempler. Ja, med dagens regjering er veiinvesteringene i Nord-Norge mer enn fordoblet.

Det minner derfor om komiske Ali når Arbeiderpartiet i leserbrev gjentatte ganger hevder regjeringen ikke forstår Nord-Norge. Jo, vi forstår Nord-Norge i høyeste grad. Vi forstår at man ikke bygger en landsdel med prat. Man bygger det med betong, asfalt og stål, med vedtak, penger og entusiasme. Nå har vi en fiskeriminister bosatt i Senja, en olje- og energiminister fra Vesterålen, en EØS-minister fra Harstad. Selvsagt utgjør det en forskjell. I regjeringen er det folk som forstår hverdagen i nord og hva som må til for å skaffe investeringer og arbeidsplasser til regionen.

Som jærbu kan jeg ikke skryte på meg nordnorsk blod. Derfor har jeg reist mye i landsdelen. Kjørt E6 helt fra Nord-Trøndelags grense til kaien i Kirkenes. Jeg har kjørt E10, E8, Rv 94, E75. Over Tjernfjellet, Korgenfjellet, Saltfjellet, inn i Pasvikdalen, til Nordkapp og rundt på Senja. Og på mange fylkesveier, både gode og elendige. I møte med trailersjåfører, fiskere, industriarbeidere og Statens Vegvesen hører jeg om hva som trengs. Erfaringene fra reisen på E6 er en hovedgrunn til den kraftige veksten i veivedlikehold. Veiene trenger ikke alltid økt kapasitet, men de må i det minste være godt kjørbare.

Arbeiderpartiet i nord forsøker å skylde på staten når fylkene ikke vedlikeholder fylkesveiene sine. De klager på klasseskille, og mener det er urettferdig at staten kutter forfallet på riksveiene, mens de Arbeiderparti-styrte fylkene ikke gjør det på fylkesveiene. Kanskje det da er greit å minne om at da Arbeiderpartiet styrte landet så forfalt riksveiene også. Endringen nå skyldes rett og slett at vi prioriterer penger til samferdsel. Og husk – i 2015 var kommuneøkonomien den beste på ti år, så AP kan kutte ut påstandene om sulteforing. Faktum er nok heller at Arbeiderpartiet ikke forstår Nord-Norge. I kommunevalget lovet de endring. Den endringen de har levert er økte avgifter og mer penger til symbolpolitikk som ikke bedrer folks hverdag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Kjell Rotvold liker ikke at det røde flertallet i kommunen fører en annen politikk enn det borgerlige byrådet, som ikke fikk fornyet tillit i befolkningen ved siste kommunevalg.

1
17

Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap. Det gjelder begge sider av diskusjonen, for kunnskap gir nyanser og er ikke like morsom på trykk, skriver adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han ønsker seg en debatt uten ødeleggende og steile fronter, og starter med egen bransje: _ For det første skal vi på nytt gjennomgå våre bærekraftsmål og vurdere grundig hvordan vi kan få en enda bedre havbruksforvaltning.

4
146