Illustrasjonsbilde: Torgeir Rath Olsen

Arbeiderpartiet og Kongekrabben

De siste årene har vi sett at en betydelig nedgang i antall båter i kommunene i Vest-Finnmark, og en omtrentlig lik oppgang av båter i kommunene i Øst-Finnmark. – Dette er uakseptabelt for Finnmark Arbeiderparti og synliggjør at kvalifiseringsgrensen må endres.

Kongekrabbeforvaltningen var oppe til diskusjon i Stortinget i juni 2015, basert på en stortingsmelding fra regjeringen. I denne meldinga konkluderte regjeringa med at de ikke ville forandre grensen for forvaltningsområde øst for Nordkapp. Regjeringa ville heller ikke gjøre noe for fiskerne i Måsøy kommune, som lenge hadde jobbet for å få adgang til det kvoteregulerte fiske i sonene øst for Nordkapp.
 
Arbeiderpartiet fremmet i Stortinget forslag som skulle ivareta de utfordringer som fiskerne i Måsøy kommune møtte. Disse forslagen fikk ikke flertall og Regjeringas opprinnelige forslag, hvor Måsøyfiskerne ikke fikk noe, ble vedtatt med stemmene til Høyre, Frp, Venstre og KrF.
 
De siste årene har vi sett at en betydelig nedgang i antall båter i kommunene i Vest-Finnmark, og en omtrentlig lik oppgang av båter i kommunene i Øst-Finnmark. Det som skjer er at flere fiskere flytter østover, merkeregistrerer sine båter i sine hjemstedskommuner og får ta del i det lukrative kongekrabbefiske. Samtidig som kommunene i vestfylket mister skatteinntekter registrerer man at båtene i de deler av året hvor det ikke foregår krabbefiske i det regulerte område, fortsatt har sin gamle kommune som hjemmehavn.
 
Finnmark Arbeiderparti mener problemstillingene er så alvorlige at det er behov for igjen å se nærmere på regelverket som regulerer krabbefiske. Av den grunn fremmet et enstemmig styre i Finnmark Arbeiderparti, som et avsnitt i en større fiskeriuttalelse, følgende for årsmøte i fylkespartiet:
 
Kongekrabben har vært en utfordring, men også en ressurs for Finnmark. Forvaltninga med tildeling av kongekabbekvoter øst for 62 graden (mellom Måsøy og Nordkapp) har ført til en markant økning av antall båter i kystkommunene øst for denne grensen de siste 6 år. Alle kommunene vest for grensen har en markant nedgang. Dette er uakseptabelt for Finnmark Arbeiderparti og synliggjør at kvalifiseringsgrensen må endres. Finnmark Arbeiderparti krever at hele Vest-Finnmark innlemmes i kvalifiseringsområdet for tildeling av kongekrabbekvote.
 
Et enstemmig årsmøte stemte for denne uttalelsen på årsmøtets første dag. Som avisa «Finnmarken» korrekt skriver etter årsmøtet ble det under årsmøte en diskusjon på slutten av årsmøtet om fiskeriuttalelsen. Bakgrunnen var at det under debatten på årsmøtets første dag ble fremmet et forslag fra AUF om sjølaksefiske. Redaksjonskomiteen foreslo på årsmøtets andre dag og ta et avsnitt om sjølaksefiske og legge det som et tillegg i den allerede vedtatte fiskeriuttalelsen.
 
 For mange av oss så det ut som om flere sentrale tillitsvalgte først da fikk lest hele uttalelsen som allerede var vedtatt, og de forlangte å få den tatt opp til ny avstemming. Dette ble avvist av møteledelsen.
 
I denne saken er det nok motstridende interesser mellom det en mener i Øst- og Vestfylket hvor forvaltningsgrensen skal gå. Det ble diskusjoner om hvordan fylkespartiet skulle ro denne saken i land.
 
 I og med at kongkrabbeforvaltningen nylig er diskutert i Stortinget, og regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF fikk flertall for sine forslag, er det ingen som tror regelverket blir endret med det første. Det betyr at Arbeiderpartiet har god tid på seg til å diskutere hvilke grep man skal ta i forhold til båtflukten fra vestfylke og forvaltningsgrensen.
 
 Fylkespartilederen lovet årsmøte å komme tilbake med en sak om dette til partiets representantskapsmøte i november 2016. Det forslag som der blir vedtatt vil bli tatt med til partiets Landsmøte i 2017 og forhåpentligvis inn i det som skal bli en ny Ap-ledet regjerings fiskeripolitikk etter stortingsvalget 2017.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse