KOMPROMISS: Arbeiderpartiet vil at Nordland 6 åpnes for konsekvensutredning, men ikke Nordland 7 og Troms 2

Arbeiderpartiet skifter kurs

Å si nei til å åpne oljefelt i nord, er et kursskifte fra Ap, men vil neppe føre til velgerflukt fra partiet i landsdel der tilliten til oljenæringen er lav.

Politikk handler om å balansere interesser slik at ingen blir helt fornøyde. Likevel er det oljemotstanderne som har mest grunn til å være tilfredse med Ap-kompromisset om Lofoten, Vesterålen og Senja.

Partiet vil holde store havområder på den smale sokkelen på vestsiden av Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland 7 og Troms 2) utenfor en konsekvensutredning og istedet vente på en oppdatering av forvaltningsplanen i 2020.

Samtidig sier partiet at de sørligste områdene (Nordland 6) bør åpnes, mens det også opprettes petroleumsfrie soner rundt Lofotodden og i selve Vestfjord-bassenget.

Dette representerer et tydelig kursskifte i Arbeiderpartiet. Tidligere har en flertallsregjering fra Ap vært en garantist for konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Å si nei til å sammenstille kunnskap før beslutningen om utvinning tas, er nye toner og viser et Ap som er i endring.

Dette vil derfor bli sett på som et tilbakeslag for både Statoil og leverandørindustrien, i en tid da tilgang på nye områder anses som vesentlig for å opprettholde sysselsettingen. Det er for tidlig å si om Ap-kompromisset vil overleve møtet med industriforbundet på LO-kongressen i mai.

På den annen side er ikke petroleumsaktivitet i disse sårbare havområdene noe folkekrav i Nord-Norge, slik man gjerne kan få inntrykk av når man hører argumentasjonen fra oljeindustrien.

En ferskmeningsmåling Infact har utført for Nordlys viser at 54,5 prosent i Nord-Norge mener at det ikke bør åpnes for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kun 28 prosent mener det bør iverksettes boring.

Det skyldes neppe at nordlendingene ikke ser betydningen oljenæringen har for å holde velferdsstaten oppe. Begrunnelsen for motstanden i nord handler i stor grad også om at næringen mangler samfunnsaksept i landsdelen.

Viktige deler av nordnorsk næringsliv er skeptiske til Statoil og andre selskaper fordi man over tid ser at knapper og glansbilder fra verdiskapningen blir igjen i nord. Stadig flere mener at nordnorsk næringsliv blir ignorert når investeringer skal gjøres i Norskehavet og Barentshavet.

Sentrale aktører som Kimek i Kirkenes og Mo Industripark er blant de som uttrykker skuffelse over mangelen på inkludering av nordnorsk leverandørindustri, satsinger som også kan peke fremover mot det grønne skiftet.

Ap og Jonas Gahr Støre har nå gitt innrømmelser til motstanderne av olje og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men istedet for å feire seieren, fremstiller den norske miljøbevegelsen det merkelig nok som en begravelse.

Naturvernforbundets Silje Lundberg har allerede gått hardt ut mot kompromisset som trolig vil få flertall både på Ap-landsmøtet i april. Det er vanskelig å forstå at ikke Lundberg ser på Aps programforslag som et stort skritt i riktig retning, sett fra hennes ståsted.

En konsekvensutredning etter petroleumsloven er ikke nødvendigvis det samme som åpning. All eksisterende og tilgjengelig kunnskap skal hentes inn, deretter skal beslutningen tas. Dermed er det heller ikke sikkert at de sørligste områdene (Nordland 6) vil bli åpnet, dersom det skulle vise at det ikke lar seg forene med viktige gyteområder for torsk og andre fiskeslag.

Det er også grunn til å minne om at en fortsatt lav oljepris gjør det økonomisk potensialet ved utbygging av feltene svært usikkert. I tillegg vil naturligvis klimasaken og Norges forpliktelser bli et enda mer element de nærmeste tiårene.

Og jo lengre saken utsettes, desto mindre er sjansen for at Lofoten, Vesterålen og Senja noensinne vil bli åpnet.  Arbeiderpartiets kompromiss i forslaget til nytt partiprogram vil bli sett på som et bidrag i denne retningen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse