Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet ikke synes det er noen god ide å la elever bestemme selv.

 AUF sin politiske nestleder i Troms har i innlegg i Nordlys 30.juni døpt om fritt skolevalg til karakterbasert opptak. Han mener det vil gå utover dem han mener er de «svakeste» i skolesystemet. Jeg har ikke noe behov for å karakterisere elever som verken svak eller sterk basert på sine karakterer, men tror uansett AUF har feil i sin spådom.

AUF er bekymret for at elever blir «kastet» rundt i fylket, og tvunget til å flytte for å gå på skole om vi innfører fritt skolevalg. Selvsagt kommer ikke det til å skje. Jeg tror ikke det er sånn at de fleste elever kommer til å velge å gå på en skole som ligger i en annen skoleregion enn eleven allerede bor i. De aller fleste vil nok fortsatt søke seg inn på en skole som ligger nært der de bor. For enkelte vil det derimot være viktig å ha muligheten til å gå på en skole en annen plass i fylket, og det mener jeg er god nok grunn for å innføre fritt skolevalg. Det er heller ikke slik at problemet i Troms er at klasserommene våre er for fulle, tvert i mot. Om noen år vil vi ha tusen færre elever i fylket vårt, og det kommer til å stå ledige stoler rundt på de aller fleste skoler i Troms.

I sitt innlegg er nestlederen bekymret for at dersom elevene selv skal kunne velge hvilken skole de ønsker å søke seg inn på så kommer det til å skapes «eliteskoler» og «taperskoler» i Troms. I min tid i utdanningskomiteen i fylket har jeg fått besøke flere av skolene i fylket vårt, og kan forsikre Andersen Saus om at det ikke finnes «taperskoler» i Troms. Det kommer vi heller ikke til å få med fritt skolevalg. De videregående skolene i Troms jobber godt hver eneste dag for å løfte elevene, og det tror jeg de kommer til å fortsette å gjøre uavhengig av hvor i fylket elevene kommer fra.

Det kunne være fristende å oppfordre Saus og AUF til å komme med eksempler fra fylker som har innført fritt skolevalg som støtter opp under påstandene deres. Det tror jeg blir vanskelig å finne, rett og slett fordi spådommene ikke stemmer. 

Jeg tror at fritt skolevalg i Troms vil være med på å styrke den videregående skolen vår. Det kan være svært demotiverende for elever som ikke får gå på den skolen de ønsker fordi bostedsadressen ikke er riktig. Det er ikke overraskende at Arbeiderpartiet ikke synes det er en god ide å la elever bestemme selv, og at de mener politikere vet best hvor eleven bør gå på skole. Jeg har derimot tillit til at elever selv kan bestemme hvor de mener det er best at de skal gå på skole.

Jeg er glad for at vi har en regjering som tar eleven på alvor, og som sikrer fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Nå er det på tide at vi gjør det samme i Troms!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

5
905

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

0
0