Bakst Holding, som fra før av er største eier av Bakeriet Mo i Rana, blir ny hovedeier i Bakehuset i Nord-Norge. Hovedaksjonær Kjetil Olsen beholder en mindre eierandel og styreverv i selskapet han har drevet de siste 17 årene.

Det er en fordel at oppkjøpet av Bakehuset Nord-Norge skjer internt i landsdelen, og at en særdeles sterk merkevare med utgangspunkt i Tromsø på denne måten beholdes på nordnorske hender.

Bakehuset har foretatt en lang reise siden Asbjørns Bakeri startet som et lite lokalt bakeri i Hansjordnesbukta i Tromsø i 1971, helt frem til dagens industrivirksomhet med 200 ansatte og en årlig omsetning på en kvart milliard kroner.

Kjetil Olsen kjøpte bakeriet i år 2000 og har hatt det i sitt eie frem til i dag. I denne perioden har selskapet ekspandert kraftig og består nå av 7 bakerier på ulike steder i landsdelen, med dedikerte ansatte fra Vestfjorden i sør til Kirkenes i nord. Resultatene Bakehuset har levert i et marked med tøff konkurranse, er intet mindre enn imponerende. 

Forretningsideen er like enkel som den er lønnsom. Det handler om å levere ferske bakevarer til kunder i landsdelen, hver dag året rundt. Her skiller Bakehuset seg ut, i et marked som preges av halvfabrikater og frysevarer. Den tydelige strategien har også bidratt til å skape et betydelig antall arbeidsplasser.

Gjennom å være trofast mot konseptet, har det stein på stein blitt bygd opp en bunnsolid bedrift. I forbindelse med eierskiftet legges det også vekt på at grunnmuren er sterk og at arbeidsplassen dermed er trygge.

Tromsø-mannen Kjetil Olsen har over tid vist seg som en av de aller dyktigste gründerne i nordnorsk næringsliv.

Det er derfor betryggende å registrere at han tydelig signaliserer at pengene han nå tjener ikke skal føres ut av landsdelen. Han garanterer tvert imot at gevinsten fra salget av Bakehuset skal investeres i landsdelens næringsliv, og bidra til å skape arbeidsplasser i Nord-Norge.

Erfaringene til Olsen er gull verdt for regionen. Han ser ut til å ha et langsiktig perspektiv, og peker selv på reiseliv og nordlysturismen som områder med mange og store muligheter. Han er allerede involvert i et stort reiselivsprosjekt i Karlsøy utenfor Tromsø.

De mange fornøyde ansatte i Bakehuset som nå får nye eiere, er i seg selv en god attest til Kjetil Olsen. Vi ønsker ham lykke til med nye utfordringer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
13