Rypdal hevder at vi har sagt at olje skal erstatte kull. Det har vi ikke.

Professor Kristoffer Rypdal er helt sikkert en kompetent professor i matematikk og statistikk. Han trenger likevel en runde til med faktasjekk før han går dypt inn i vurderingen av forholdet mellom klima og produksjon av gass på sokkelen i nord. Hans påstander i innlegget om både oljelobbyen og gass fra nordnorsk sokkel, kan ikke stå uimotsagt. Vi skal la hans konspirasjonsteorier ligge, men når det kommer til fakta om gass er det umulig å la dette passere.

La oss starte med det vi er enige om; Kull i kullkraftverk slipper ut dobbelt så mye CO₂ som gass i kraftverkene.  Men så konstaterer Rypdal at det er en myte at arktisk gass vil redusere klimagassutslippene ved å erstatte kull, fordi utslipp fra produksjon og transport av naturgass fra nordområdene er så store. Det er feil. Ja, transporten av gass krever energi og gir dermed utslipp, både når gassen sendes via rør eller som nedkjølt og flytende (LNG) på skip. Disse utslippene er likevel små i forhold til de totale utslippene.  Totalt sett vil utslipp fra produksjon, transport og bruk av naturgass likevel ha omtrent halvparten av utslippene som kull.

Rypdal hevder at vi har sagt at olje skal erstatte kull. Det har vi ikke. Olje erstatter ikke kull, oljen vil inngå i verdensmarkedet som i all hovedsak brukes i transportsektoren. Men siden oljen kommer fra norsk sokkel så er den er utvunnet med halvparten av utslippene fra produksjonen sammenlignet med gjennomsnittet i verden. Det er noe Rypdal hopper særdeles lett over.

Det er jo interessant at Rypdal viser til en artikkel fra Nature som sannhetsvitne på sin argumentasjon. Rypdal kan neppe ha neppe lest artikkelen han viser til fra Nature fra januar 2015 siden han hevder at den la fram «grundig dokumentasjon for at vanskelig tilgjengelig olje og gass bør bli liggende under havbunnen».

Når artikkelen argumenterer for at Arktis ikke bør utbygges er dette ikke basert på naturfaglige eller miljømessige begrunnelser, men på rene økonomiske betraktninger om at olje og gass i Arktis er dyrere å utvinne enn olje og gass nærmere markedet. Lønnsomhetsvurderinger er selvfølgelig noe som gjøres svært grundig i alle nye utbygginger. Er investeringen bedriftsøkonomisk lønnsomt, så vil det også være samfunnsøkonomisk lønnsomt for staten. I tillegg til å forsyne Europa med energi som produseres med lave utslipp, vil petroleumsvirksomheten i nord også gi store inntekter for det norske samfunnet. Det er en del av historien som nok ikke passer i den professorale historiefortellingen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser. Denne erkjennelsen har fått dyptgripende konsekvenser; nasjonalt ved at et samisk folkevalgt organ er opprettet og grunnloven endret og internasjonalt ved at Norge har sluttet seg til ulike folkerettslige konvensjoner.

1
72

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten. De var blitt fratatt både land og rettigheter. Sameland var okkupert og kolonialisert av sørnorske inntrengere.

2
16