I et innlegg i avisen iTromsø sist lørdag fyrer Herman Kristoffersen av en grusom salve mot Bodø. Man kunne tro det hele var humoristisk ment, men når Kristoffersen senere samme helg blir intervjuet av Avisa Nordland, tyder dessverre det meste på at han mener ramme alvor.

Han later heller ikke til å være tilfreds med at Nordlys ved flere anledninger har gitt ros til en «fremoverlent» holdning i vår naboby i Nordland.  Bodø har dyktige folk i alle ledd, og strategier for byutvikling som vi absolutt mener det vil være klokt av Tromsø å lære av. Det gjelder ikke minst hvordan man bygger allianser, og arbeider systematisk for å få politisk gjennomslag nasjonalt for store samfunnsbyggende prosjekter.  

Her kunne Kristoffersen selv hatt godt av å lytte til Bodøs erfaringer, han sto jo selv i spissen for et Tromsø-prosjekt (Vinter-OL) som mislyktes helt spektakulært på den nasjonale arena. Det kan jo være at dette også hadde noe med Tromsø selv å gjøre.

Man kunne forbigå Kristoffersens raljering over Bodø i stillhet, hadde det ikke vært for at Kristoffersen i perioden 1999 til 2007 var en profilert Arbeiderparti-ordfører i Tromsø.  

Debatten om regioner og fylkesgrenser den siste tiden, har skjerpet tonen mellom Tromsø og Bodø. Det har blitt mer tydelig at byene på enkelte områder har motstridende interesser. Engasjementet har vært stort, både i avisspaltene og i kommentarfeltene. Stort sett har debatten vært saklig og velbegrunnet, fra ulike ståsteder.

Det Kristoffersen bidrar med, er direkte plumpt og flaut, et bomskudd basert på en gammeldags og banal bygutt-kultur. Med et slik nivå på debatten kan Arbeiderpartiet i Troms prise seg lykkelig over at Kristoffersen ikke nådde frem med sin ambisjon om å innta en av topp-plassene på partiets stortingsvalgliste til høsten.

Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by. Slik ønsker vi slett ikke at Tromsø skal fremstå, og det er heller ikke slik Tromsø kan spille en konstruktiv rolle de neste årene, verken nasjonalt eller regionalt.

Vi føler oss imidlertid trygge på at svært få i Tromsø deler Kristoffersens holdninger når det gjelder Bodø. Hvis Tromsø skal kunne innta en mer aktiv regional rolle, må man tvert imot snakke bedre med sine omgivelser enn i dag, og bygge langsiktige relasjoner i landsdelen.  

Det er nå klart at en ny regioninndeling vil føre til at Nord-Norge består av to regioner fra og med 2020. I en ny «tostats-løsning» i nord, er vi sikker på at Bodø og Tromsø vil finne ut av det med hverandre. Det vil være konkurranse der det er naturlig, og samarbeid der hvor det er formålstjenlig og interessene er sammenfallende.  Nå er det tid for å roe ned gemyttene, og se fremover. Vi trenger et samtaleklima i nord som ikke preges av latterliggjøring og forakt. Herman Kristoffersen har i så måte levert et særdeles dårlig bidrag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser. Denne erkjennelsen har fått dyptgripende konsekvenser; nasjonalt ved at et samisk folkevalgt organ er opprettet og grunnloven endret og internasjonalt ved at Norge har sluttet seg til ulike folkerettslige konvensjoner.

1
57

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten. De var blitt fratatt både land og rettigheter. Sameland var okkupert og kolonialisert av sørnorske inntrengere.

2
16