LEDELSE: Ledergruppen under konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft består av sju personer. Alle menn. Foto: Arkiv.

Business på testoteron

Forbausende mange forstår åpenbart ikke at kjønnsdimensjonen også er et viktig parameter å ha med seg når en ledelse skal utpekes.

Å operere store selskaper med milliardomsetning uten å ha en høykompetent ledelse, er å be om juling.

Ting tar tid. Særlig når det i mange mannlige topplederes hoder er skrekkelig vanskelig og tidkrevende å finne kvinner som er dyktig nok til å besette lederjobber i virksomhetene disse mennene leder. Vi skriver 2016. Og snart blir det nok vitenskapelig bevist at overproduksjon av testosteron medfører nedsatt evne til rasjonell tenkning.

I en reportasje på nettstedet Nord 24 sist lørdag, fikk vi presentert en gjennomgang av toppledelsen i de ti største næringslivsvirksomhetene i Tromsø. Det var sant å si et sørgelig skue, over hundre år etter at suffragettene satte likestilling på kartet i den europeiske samfunnsdebatten.

De ti største selskapene i Tromsø basert på omsetning, som ble kartlagt, er Norges Råfisklag, Hurtigruten ASA, Coop Nord, Sparebanken Nord-Norge, Barlindhaug, Consto, Asko Nord, Troms Kraft, Nergård AS og Torghatten Nord.

I de fleste av selskapene er kjønnsbalansen i ledelsen av en kvalitet som dårlig tåler dagslys i et samfunn som påberoper seg å være kommet langt i arbeidet med likestilling mellom kjønnene.

På suveren verstingplass troner Troms Kraft. Under seg har konsernsjef Semming Semmingsen en ledergruppe på sju. Alle menn. I motsatt ende kan Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam fremvise en ledergruppe med tre kvinner og fire menn.

Skal man dømme etter de to selskapenes resultater, er det dårlig butikk å drive på hundre prosent testosteron.

Daniel Skjeldam sier det da også rett ut: «Etter mitt syn er det dårlig for business bare å ha menn i ledergruppen. Det vil gi en for enhetlig tankegang».

Det burde med andre ord være en toppleders fremste ansvar å sørge for at kvaliteten på en samlet ledergruppe blir maksimert. Det er da også åpenbart for de fleste ledere at det blir helt feil hvis hele ledergruppen sitter med helt lik faglig kompetanse. Det blir på samme måte med en ledelse der alle tenker for likt.

At dette skal være så vanskelig å forstå, er simpelthen vanskelig å fatte. 

Å operere store selskaper med milliardomsetning uten å ha en høykompetent ledelse, er å be om juling. Og ettersom ingen enkeltperson kan inneha all nødvendig kompetanse, må en ledergruppe med komplementære kompetanser settes sammen.

De fleste toppsjefer skjønner det. Men forbausende mange forstår åpenbart ikke at kjønnsdimensjonen også er et viktig parameter å ha med seg når en ledelse skal utpekes.

Oversikten over tilstandene i de ti største Tromsø-virksomhetene er bedrøvelig lesning. Topplederne der bør snarest ta sine ledergruppers hormonelle ubalanse på alvor og se til å få skuta på rett kjøl.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!