Ein plan om å dele Syria har eksistert i det skjulte lenge i Vesten.

Ein plan om å dele Syria har eksistert i det skjulte lenge i Vesten. No har den syriske hæren fått militær støtte frå Russland, og jihadistgrupper og andre opprørsgrupper er slått noko tilbake, og Vesten finn at tida er inne  for å gjere delings-planane kjent i offentlegheita.

Krigen i Syria var også planlagt lenge før 2011 i Vesten. Irak og Syria var to viktige sekulære statar som fungerte som eit hinder for vestleg imperialistisk ekspensjon og nyoppdeling i Midt-Austen. Og Israel har, utfrå si politiske historie sidan staten blei oppretta i 1948, hatt som mål å svekke og øydelegge naboland for ar dei skal kunne føle seg trygge.

Irak og Libya er grundig svekka/øydelagt, det same må seiast om Syria. Men den kortvarige russiske militære støtta til regjerings hæren har sett ein stoppar for øydelegginga av den syriske staten, inntil vidare. No kjem amerikanarane sin plan B på bordet og ut i offentlegheita, også presentert av den amerikanske utanriks ministeren John Kerry:

Denne planen betyr ei oppdeling av Syria i såkalla bantustans, d.v.s. mindre, lett manipulerbare einingar/land. Resultatet av den 5-årige borgarkrigen kan bli 4 nye land, slik det tidlegare Jugoslavia bel delt i mange land etter at Tito døde. Her skjer deling etter religiøs og etnisk tihørigheit. Det største landet blir Syria med sunnimuslimsk befolkning, i nord-aust eit lite kurdisk land,allawttarar i nord-vest, ved kysten, og drussarar og andre i sør.(James Stravidis, admiral i US Navy))

Dette er i alle fall ein plan som er noko anna enn krig, alle krigførande partar kan forhandle om den, det er ein plan som kan gje håp om våpenstillstand til fastbuande og flyktningar til Syrias naboland og europearar som også kjenner flyktningestraumen som eit hjarteskjerande press. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15