GJENVALGT: Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen, rektor Anne Husebekk og prorektor for forskning Kenneth Ruud. Foto: Asbjørn Bartnes/UiT

Demokrati i krise

Lav deltakelse og blanke stemmer ved rektorvalget viser et universitetsdemokrati i krise.

Anne Husebekk er gjenvalgt som rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Det gratulerer vi henne med. Men kun 6,5 prosent av de stemmeberettigede avga stemme, og av disse stemte hele 34 prosent blankt.

Blant studentene stemte kun 3,8 prosent. Blant de ansatte var det bare 15 prosent som brukte stemmeretten. Totalt sett har valgdeltakelsen falt dramatisk siden 2013, da en fjerdedel av de stemmeberettigede deltok.

Husebekk og hennes team med viserektorer er lovlig valgt, men har dessverre uhyre svak støtte fra hele organisasjonen. Det vil i tiden som kommer bli stilt spørsmål ved hvilket mandat hun styrer etter.

Tallene viser både likegyldighet og det som må antas å være en stor underliggende frustrasjon i organisasjonen. Vi har å gjøre med et universitetsdemokrati ved UiT som  befinner seg i en dyp krise. Husebekk sier selv til nettstedet krhono.no at hun tolker alle de blanke stemmene som en reaksjon på omorganiseringsprosessen som nå er igangsatt ved UiT. Også diskusjonen rundt nedleggingen av flere studieretninger, har nylig skapt mye støy.

At det kun forelå ett alternativ ved valget, er i seg selv oppsiktsvekkende. Det har selvsagt også bidratt til lav oppslutning ved valget. Men tallene kan også sees på som et uttrykk for økende avmakt blant ansatte og studenter, der mange opplever at rommet for medbestemmelse og innflytelse blir stadig mer avgrenset.

Universitetet har etter flere fusjonsprosesser blitt Norges tredje største utdanningsinstitusjon og består av  campus i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT møter sterk konkurranse både om om studenter og vitenskapelig personell, og det er helt avgjørende å holde et skarpt fokus på kvalitet i utdanning og forskning.

Ofte kan en slik ambisjon støte mot både maktkamper internt ved universitetet, i tillegg til en regionalpolitisk nordnorsk virkelighet. Hvor krevende dette kan være, vises til fulle i den pågående debatten om organiseringen og fakultetetsmodellen. Endringsprosesser oppleves ofte som ekstra krevende ved et universitet, med mange sterke personligheter og ulike fagmiljøer som er opptatte av å beskytte egne interesser, noe som både er helt legitimt og naturlig.

Det er ingen tvil om at Anne Husebekk har en klar retning på sitt arbeid og nyter stor anerkjennelse i øvrige deler av samfunnet. UiT er uten sammenlikning den viktigste institusjonen i og for Nord-Norge, med sine 16.000 studenter og 3.500 ansatte. Mye av landsdelens fremtid fastlegges gjennom kontinuerlig oppbygging av kunnskap og arbeidskraft innenfor viktige samfunnsområder som skoleverk, helsevesen og næringsliv.

Men nå står Husebekk overfor en svært krevende oppgave, der hun må bruke alle krefter i et forsøk på å samle et splittet UiT om veien videre. Husebekk må ta protestene som har kommet til syne gjennom valget, på det største alvor.

Vi har frem til nå vært tilhengere av modellen med valgt rektor, men den svake deltakelsen i år må sies å være et alvorlig varsko. En modell med valg som fremstår som en kulisse og skaper en illusjon om et fungerende demokrati, har liten verdi for UiT. Årets valg vil aktualisere spørsmålet om ikke ansatt ledelse er å foretrekke. Alternativet er å gjenreise demokratiet ved UiT. Det haster det med.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse