Forsker: Ingrid A. Medby (25) er doktorgradsstipendiat i samfunnsgeografi ved engelske University of Durham.

Island er blant de nybakte arktiske statene

Er vi arktiske? Eller bare norsk?

Hennes prosjekt handler om arktisk identitet. Finnes den, og hva ligger i så fall i en slik identitet?

Hun er født i Kirkenes, vokst opp i Tromsø og Bodø og med slekt i Narvik og Alta. Hun er definitivt nordlending, men er hun også arktisk?

Ingrid A. Medby (25) er doktorgradsstipendiat i samfunnsgeografi ved engelske University of Durham. Hennes prosjekt handler om arktisk identitet. Finnes den, og hva ligger i så fall i en slik identitet?

Rekk hånda i været dersom foreldrene dine fortalte deg at du er arktisk! Ikke det, nei. Forestillingen er ganske ny, men den ekspanderer. Og når vi nord i Norge så smått begynner å erkjenne en slik identitet, kan vi hevdes å være medgangssupportere som vil tilhøre vinnerlaget. For det arktiske er på fremmarsj. Verden ser nordover, og det er blitt en populær øvelse å meisle ut arktiske strategier. Vi skal ikke la oss overraske over at slikt gjennomføres i USA og Russland, men Kina, Italia og Sør-Korea har også latt seg bevege til å sette klodens nordligste egne høyt på dagsordenen.

Island er blant de nybakte arktiske statene. Så godt som hele landet ligger sør for Polarsirkelen, men islendingene er kremmere gode som noen, og nå ser de økonomiske muligheter. Derfor vil Island bli sett på som en arktisk stat, har Ingrid A. Medby funnet. Og islendingene vil nok lykkes, for de er et folkeferd med en kollektiv selvtillit som man i Norge må til Bergen eller Tromsø for å finne.

Canada ligger lenger nord. Der har det arktiske vært definert bort som noe helt annet enn landet for øvrig; som villmark bebodd av inuitter. I Norge har vi tenkt motsatt.  Her defineres nordområdene som en assimilert del av resten av landet, med en felles nasjonale identitet. Seniorforsker Leif Christian Jensen ved Fridtjof Nansens Institutt har konkludert at vår forståelse av nordområdene er mer enn utenrikspolitikk; den dreier seg om nasjonsbygging og identitet. Og når nordområdene brukes som begrep hos oss, er det for å rette tankene mot verdiskaping, golfstrømvarme og mennesker, ikke mot det golde og kalde, som er breddegradsnaturlige assosiasjoner til det arktiske.

Ingrid A. Medby skal studere dokumenter og intervjue nøkkelpersoner i Canada, Norge og Island for å få mer kunnskap om hvordan identitet blir konstruert og benyttet i offisielle sammenhenger for å plassere og forsvare Arktisk som et nasjonalt territorium.

Framveksten av det nordlige Norge som arktisk er spennende. Vi griper verden gjennom begrepene, og derfor betyr det noe hvilke klistremerker vi setter på oss selv og vår verden. 
Jo, jeg kan gjerne tenke meg å tilhøre den norsk-arktiske menneskestammen.  Og som vi vet fra andre arktiske forvaltningsregimer: Det er gode muligheter til vekst og suksess, men et fast diplomati og tett samarbeid med gode naboer er en forutsetning for å lykkes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!