ADVARER: Fylkeslege SVein Steinert i Troms velger nå å slå tydelig alarm. Han frykter rekrutteringsproblemer ved at helse- og omsorgsenheten hos fylkesmannen skal ledes fra Vadsø. Foto: Ola Solvang

En alarm fra Steinert

Verken fylkeslege Eivind Merok i Finnmark eller fylkelege Svein Steinert i Troms kommer til å søke på jobben som toppsjef for helse i det nye storfylket, med kontorsted i Vadsø.

At ingen av de to nåværende fylkeslegene ønsker å sikre kontinuiteten og lede den nye avdelingen i et sammenslått Troms og Finnmark, er både overraskende og urovekkende. Begge er meget kunnskapsrike helseledere med bred erfaring og høy troverdighet.

Steinert velger nå å slå tydelig alarm, og frykter større rekrutteringsproblemer ved at helse og omsorgsenheten hos fylkesmannen fra nå av skal ledes fra Vadsø.

-Jeg tror at ved å legge ledelsen til Vadsø, så vil utfordringene bli betydelig større med å beholde ansatte i avdelingen og rekruttere nytt personell, sier Steinert til NRK.

Steinert mener rekrutteringsmulighetene hadde vært adskillig bedre med en lokalisering i Tromsø. I den nye regionen på Vestlandet viser han til at helse og omsorg skal styres fra hovedsetet Bergen.

Det er grunn til å ta advarslene fra Steinert på alvor. Tilgangen på høykompetente fagfolk er den store fremtidsutfordringen i Norge, ikke minst for for helsevesenet. Det gjelder i særlig grad i Nord-Norge.

En av de aller viktigste oppgavene for fylkeslegen i det nye storfylket er å føre tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Det vil i stor grad innebære fokus på det klart største sykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

For befolkingen må det aldri være tvil om at en ny organisering sikrer at disse kontroll-funksjonene blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det er viktig for trygghet og pasientsikkerhet.

Det er besluttet at det nye fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark skal ha tilhold i Vadsø. Også flere andre funksjoner skal ledes fra Finnmark, og vi synes i sum at Elisabeth Aspaker og Ingvild Aleksandersen har funnet fram til en balansert løsning.

Nå skal stillingen som fylkeslege i Troms og Finnmark lyses ut. Det er avgjørende at jobben er attraktiv for søkere som kjenner landsdelen, forstår avstandene, og er kjent med hva som kreves for å sikre beredskap og tjenester med høy kvalitet i alle ledd.

Dersom valg av sted skulle bli et hinder for å få tak i kvalifiserte fagfolk, blir fylkesmann Elisabeth Aspaker nødt til å justere organisasjonskartet sitt. Forsvarlig tilsyn med helse må veie tyngst av alt.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse