Ved å utvide muligheten til å selge alkohol med høyere volum, vil mange små produsenter, for eksempel bønder, kunne selge produktene som en tilleggsnæring.

​Gårdseiere har tidligere kun hatt adgang til å selge egenprodusert alkohol som for eksempel øl og cider fra gårder, men kun opp til 4,7 prosent.  Fremskrittspartiet ønsker at gårdseiere skal kunne utnytte ressursene på gården i større grad enn i dag. I regjering har Fremskrittspartiet derfor gjort det lovlig å selge enkelte alkoholholdige drikker opp til 22 prosent.

Lovendringen trådte i kraft i juli år. Ved å utvide muligheten til å selge alkohol med høyere volum, vil mange små produsenter, for eksempel bønder, kunne selge produktene som en tilleggsnæring. Bonden får på denne måten flere ben å stå på og det gir grunnlag for å skape nye arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Lokale reiseliv vil særlig dra fordeler av lovendringen. Det vil åpne for muligheten til å produsere et større utvalg av lokale alkoholvarer. Dette vil gi økt tilstrømning av turister, samtidig som det vil virke positivet på omsetning av lokal mat og drikke.

Fremskrittspartiet er opptatt av å styrke inntektsgrunnlaget for gårdseiere. Det er nettopp derfor vi jobber for å gi bøndene muligheter til å styrke egne gårder, ved blant annet å satse på lokal produksjon av mat og drikke. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

– Den faren verden står overfor, er like stor som før annen verdenskrig, eller sannsynligvis større, fordi klimaendringer er irreversible, sa Californias guvernør Jerry Brown da han nylig hadde besøk av klimaminister Vidar Helgesen (H).

0
15

Det har vært fremmet påstand om at Arbeiderpartiet er uklare på hva de vil med trålernes pliktordninger. Det medfører ikke riktighet.

1
1