KRIGEN I NORD: Ødeleggelsene i Bodø etter Hitler-Tysklands bombeangrep de siste dagene av mai 1940. En kvinne med barn i barnevogn passerer hus som er jevnet med jorden. Byens sentrum ble utslettet under angrepene. Foto: NTB Scanpix

Et historisk gjennombrudd

Endelig skal de omfattende krigshandlingene i Nord-Norge få sin fortjente plass i fortellingen om 2.verdenskrig i Norge.

To store forskningsprosjekter om krigen i nord skal nå gjennomføres ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Til sammen 40 millioner kroner skal brukes på å gi en dypere og bredere forståelse av 2. verdenskrig i Nord-Norge. Forretningsmannen Trond Mohn har bidratt med 4 millioner kroner, i tillegg stiller universitetet selv med en betydelig egenfinansiering.

Fremfor alt er det viktig å understreke at den store satsingen også kommer i stand fordi UiT har vunnet frem i en åpen, nasjonal konkurranse om et stort okkupasjonshistorisk prosjekt, med en tildeling på 19,6 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Det er allerede etablert et samarbeid med Narviksenteret, Institutt for forsvarsstudier i Oslo og NTNU i Trondheim. Det er prisverdig at også Nord Universitet i Bodø nå blir invitert inn som en del av prosjektet.

Det er all grunn til å gratulere det historiske forskningsmiljøet ved UiT, som fra før av er godt i gang med et tobindsverk om nordnorsk krigshistorie.  Tromsø vil nå for alvor etablere seg som det nasjonale tyngdepunktet for okkupasjonshistorisk forskning. I tillegg kan man, med rette, ha en ambisjon om å spille en rolle også i internasjonal sammenheng.

Dette er naturligvis en triumf for dyktige historikere i Tromsø. Vi er ikke i tvil om at vi nå vil få et avgjørende vendepunkt når det gjelder den nasjonale forståelse av krigsårene i Norge. Det nordlige perspektivet i norsk krigshistorie vil bli ivaretatt på en annen måte enn tidligere. Og hendelsene i årene 1940 til 1945 blir plassert i en sammenheng som viser at det er og blir Nord-Norge som gir landet vårt en geopolitisk betydning.

Dessverre har denne dimensjonen blitt kraftig underkommunisert i fortellingen om Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge. Det gjelder ikke minst kamphandlingene i Narvik, motstandskampen i Nord-Norge, og nedbrenningen av Finnmark og Nord- Troms med deportasjonene av titusenvis av nordmenn. Men også hverdagslivet under okkupasjonen er lite belyst.

Det kan ikke gjentas ofte nok hvor annerledes krigen i nord var, i forhold til landet for øvrig. Hendelsene var mer brutale, og mer dramatisk på alle måter. Men det som har fram til nå hatt plass i en nasjonal randsone, vil nå ta plass i sentrum, der det hører hjemme. Det er gode nyheter for offentligheten i hele landet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse