Hålogaland Teater – The Arctic Theatre - skal bruke kunsten til å skape samhandling, dialog og samarbeid med andre deler av samfunnet som det politiske miljøet, media og vitenskap, skriver HT-sjef Inger Buresund. Foto: Torgrim rath Olsen

En naturlig del av samfunnsveven

Det finnes teaterstykker som ikke blir pepet ut bare fordi ingen kan gjespe og pipe samtidig. Hålogaland Teater skal gjøre sitt beste for å holde seg selv og deg våken.

Vi har et høyt kunstnerisk nivå og er modne for et skritt ut i verden, samtidig som vi er trygt nok forankret lokalt til å ta verden imot på hjemmebane.

Det er få offentlige sosiale rom igjen, teatret er ett. Jeg opplever at i vår tid forplikter dette til å ville dele viktige tanker, ideer og nye uttrykk med andre. Viktige samtaler skal starte på Hålogaland Teater.

Vi skal formidle andres tanker og holdninger fra scenekanten, og vi skal ha vår egen tydelige røst. Vi skal høres når de store temaene drøftes og vi skal ha øyne og ører åpne. Vi skal ha dialog med de andre bærebjelkene i samfunnet. Vi skal ha en klar stemme der andre tier, og vi skal søke visdom i andres betraktninger. Vi skal kunne le og gråte i samme rom, vi skal kunne lære og gjenkjenne, tenke og handle. Vær gjerne uenig så det gnistrer, men fortsett samtalen også etter at forestillingen er slutt.

Hålogaland Teater er bevisst sin nordnorske historie og identitet. Teatret ligger i Tromsø, hovedstaden i Arktis. Byen er i dag en internasjonal by som rommer viktige bærebjelker som UiT Norges Arktiske Universitet, Norsk Polarinstitutt, NOSO, TIFF, Nordnorsk Kunstmuseum og Arctic Frontiers for å nevne noen. Det er naturlig for Hålogaland Teater å ha samarbeid med disse aktørene og slik være en sentral del av samfunnsveven. I tillegg er teatret så heldig at det skal turnere i Finnmark og Troms og dermed møte hele publikumsbredden i den nordligste delen av Norge. Jeg ønsker et teater som tar aktivt del i utviklingen av Nord-Norge gjennom sterke kunstneriske resultater og samarbeid med andre.

Med dette som bakteppe har jeg valgt å dele mye av det kunstneriske programmet for perioden 2017-2020 inn i to hovedprogrammer; «The Seed» og «Transit». Det betyr at vi tar utgangspunkt i to av de viktigste temaene i dagens verden; ressursforvaltning og forflytning. Disse to hovedprogrammene speiler Norges plass i verden, og det globale i Norge.

The Seed

Langt inne i fjellet i Frøbanken på Svalbard ligger drøyt 800.000 frø fra 5200 forskjellige plantearter lagret i 18 kuldegrader. I mørket og kulden oppbevares livets kilde og begynnelsen på alt. Her lagrer de fleste land i verden sin fremtid.

Det var etter et besøk i Frøbanken på Svalbard at jeg fikk ideen om å skape kunstneriske verk som tematiserer store fortellinger om vårt samfunn og livsgrunnlag. Frøet er livets kime. Fra det stammer alt og alle. Det er grunnlaget for mat, og med økende befolkning og enorme miljøutfordringer globalt, blir en fornuftig ressursforvaltning altoverveiende. Dette temaet behandles på alle plan i verden. Vi vil gå nye veier og vil at det også skal behandles kunstnerisk.

Forvaltningen av ressurser handler i stor grad om matproduksjon og vår evne til å overleve. Hvordan vi håndterer utfordringene knyttet til dette har betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det er en fellesmenneskelig oppgave.

Transit

Kultur og erkjennelsen av seg selv oppstår i møtet med andre, og dette åpner for store og nye muligheter. Historier om mennesker i bevegelse er også utgangspunkt for å skape scenekunst. Et hvert menneskes historie er personlig, som også kunsten er det.

Aldri før har så mange mennesker vært tvunget til å slippe det de har i hendene og bryte opp fra hjem og nærmiljø. Antallet mennesker på flukt over hele verden er i dag uten sidestykke. Historien om forflytning er viktig og den berører oss som fellesskap. I dette materialet ligger teatrets kjerne, som er beretningen om menneskets skjebne.

Noen år før dagens store vandring til Europa begynte, hadde folkemasser allerede vært i forflytning internt i sine egne hjemland, også i Kina. På dette tidspunktet jobbet jeg i Kina og samlet åtte dramatikere fra alle verdenshjørner for å skrive om migrasjon – folkevandring. Dette ble begynnelsen på prosjektet «Transit», som tar utgangspunkt i kultur, kulturutveksling og menneskers levde liv.

Media er stort sett opptatt av utfordringene og problemene folkevandringene bringer, men det ligger også store muligheter her. Å være i transit, eller i forflytning, er forutsetningen for kulturell utvikling. Vår tid trenger større forståelse for menneskelig felleskap, mer enn fokus på hva som skiller.

Hålogaland Teater – The Arctic Theatre - skal bruke kunsten til å skape samhandling, dialog og samarbeid med andre deler av samfunnet som det politiske miljøet, media og vitenskap.

Vi skal produsere forestillinger som belyser de viktigste tankene i verden, de skal være tilgjengelige, men kommer nok også til å komme i overraskende uttrykksformer. Vi skal bruke de mulighetene som ligger i å være Nord-Norges største kunstinstitusjon til å skape dialog. Vi skal bringe verden til Hålogaland Teater og teatret til verden. Vi har et høyt kunstnerisk nivå og er modne for et skritt ut i verden, samtidig som vi er trygt nok forankret lokalt til å ta verden imot på hjemmebane.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse