Vi har ressursene og er framtiden. La oss utrede dem og så verner vi det vi må.

At Arbeiderparti synes dette er flott internt kompromiss – å gi lokalbefolkningen i LoVeSe kun risikoen, mens områder lenger sør skal få arbeidsplasser og ringvirkninger – er ganske utrolig.

Å «ofre» Lofoten, Vesterålen og Senja fra konsekvensutredning, samtidig som de mest fiskeriaktive områder sør for Lofoten skal utredes åpnet – av hensyn til sårbarhet, miljøet og fiskerne, virker helt ulogisk - både for tilhengere og motstandere av petroleumsaktivitet i området.

Forslaget betyr at Ap ikke ønsker å etablere nye arbeidsplasser, baser, oljevern, ilandføring eller annen ringvirkning av petroleumsaktivitet i verken Lofoten, Vesterålen eller Senja. Ap vil derimot slippe til oljebransjen i de mest konfliktfylte området i LoVeSe som gir konflikt med fiskerne og størst miljørisiko ved et utslipp.

Hvem er det Arbeiderpartiet forsøker å lure med dette kompromissforslag? Folket eller sitt eget landsmøte?

Høyre mister nå en viktig alliert i å kjempe for jobbskaping og ringvirkninger fra petroleumsbransjen i LoVeSe og i Nord Norge. I motsetning til Arbeiderpartiet ønsker Høyre å konsekvens- utrede hele området, for så å vurdere om enkelte områder er for sårbare til å kunne åpnes for petroleumsaktivitet.

Nord Norge har opplevd nok kompromisser og vern. Hva blir det neste? Nå er det vår tur. Vi har ressursene og er framtiden. La oss utrede dem og så verner vi det vi må. Det handler om å skape velferd, jobber og bosetting i Nord Norge for neste generasjoner - Fordi vi tror på Nord Norge!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Jeg liker å bo litt utenfor tettbebygde strøk, og skulle aller helst bodd et stykke fra veien ved et vann i skogen. Man drømmer seg litt bort når man er ute på tur og passerer ensomme hytter, ofte med bilvei frem. Å bo der i stedet for i et boligfelt må da være drømmen for mange!

2
365

De aller fleste ansatte med direkte pasientkontakt gjør en utmerket jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Løper, smiler, pleier, måler, trøster, medisinerer, lindrer og helbreder.

0
3