Vi har ressursene og er framtiden. La oss utrede dem og så verner vi det vi må.

At Arbeiderparti synes dette er flott internt kompromiss – å gi lokalbefolkningen i LoVeSe kun risikoen, mens områder lenger sør skal få arbeidsplasser og ringvirkninger – er ganske utrolig.

Å «ofre» Lofoten, Vesterålen og Senja fra konsekvensutredning, samtidig som de mest fiskeriaktive områder sør for Lofoten skal utredes åpnet – av hensyn til sårbarhet, miljøet og fiskerne, virker helt ulogisk - både for tilhengere og motstandere av petroleumsaktivitet i området.

Forslaget betyr at Ap ikke ønsker å etablere nye arbeidsplasser, baser, oljevern, ilandføring eller annen ringvirkning av petroleumsaktivitet i verken Lofoten, Vesterålen eller Senja. Ap vil derimot slippe til oljebransjen i de mest konfliktfylte området i LoVeSe som gir konflikt med fiskerne og størst miljørisiko ved et utslipp.

Hvem er det Arbeiderpartiet forsøker å lure med dette kompromissforslag? Folket eller sitt eget landsmøte?

Høyre mister nå en viktig alliert i å kjempe for jobbskaping og ringvirkninger fra petroleumsbransjen i LoVeSe og i Nord Norge. I motsetning til Arbeiderpartiet ønsker Høyre å konsekvens- utrede hele området, for så å vurdere om enkelte områder er for sårbare til å kunne åpnes for petroleumsaktivitet.

Nord Norge har opplevd nok kompromisser og vern. Hva blir det neste? Nå er det vår tur. Vi har ressursene og er framtiden. La oss utrede dem og så verner vi det vi må. Det handler om å skape velferd, jobber og bosetting i Nord Norge for neste generasjoner - Fordi vi tror på Nord Norge!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er mange som mener mye om reguleringen i Vestregata. Det er forståelig. Bygget skal ligge midt i byen, det blir stort og vil vises godt - og det er ingen enkel sak å si verken ja eller nei til det.

0
1

Jeg har tidligere sagt at vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge. Det har vi fått demonstrert gjennom snart fire år. Eksemplene er mange, så det er ikke mulig å nevne alle.

0
0