TEKNOLOGI-BASTION: Den faglige ledelsen for det teknologiske fakultetet må ligge her i Narvik, mener Nordlys. (Foto: Ragnar Bøifot)

Et bomskudd fra UiT

Fakultetene både i Alta og Narvik er viktige redskaper for å spre makt og innflytelse i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

Ledelsen ved Universitetet i Tromsø utreder nå den fremtidige organiseringen ved UiT, og universitetsstyret skal om ikke lenge ta stilling til saken.

I denne prosessen har dessverre ledelsen ved UiT opptrådt strategisk uklokt, og har samtidig gått alt for fort frem. Prosessen skaper misnøye og støy både i Tromsø, Alta og Narvik. Ved campus i Tromsø er for eksempel det juridiske miljøet opprørte over å kunne miste fakultetsstatusen.

I Finnmark er det kommet reaksjoner på at Finnmarksfakultetet i Alta kan miste status som eget fakultet tre år etter å ha blitt innlemmet i UiT. I tillegg er det sterk uro i Narvik og Nordland, noe som også må kunne sies å være velbegrunnet.

I juni 2015 ble Høgskolen i Narvik fusjonert med UiT Norges Arktiske Universitet, som garanterte at man overfor kunnskapsministeren ville anbefale et teknologisk fakultet ved campus i Narvik. Dette ble senere forsterket i en såkalt kongelig resolusjon.

At UiT i det hele tatt løfter frem en diskusjon som gjør det mulig å gå bort fra et slikt løfte under to år senere, fremstår som uredelig. Dersom løftebruddet skulle bli en realitet, vil det dessverre kunne sies å være selve definisjonen på uærlighet.

Å først sukre fusjons-pillen med løfter om fakultet i Narvik, og deretter gå tilbake på løftet nesten før blekket er tørt, kan ikke sies å være UiT-ledelsens stolteste øyeblikk.

Når Narvik-samfunnet ser på dette som et grovt tillitsbrudd, er det dessverre med god grunn.

Det gir også grobunn til krefter som ønsker å mistenkeliggjøre motivene bak hele fusjonsprosessen fra Tromsøs side. Det er i tillegg uheldig at UiT-ledelsen legger denne type forslag på bordet midt i en krevende diskusjon rundt regionreformen i Nord-Norge. 

For UiT vil det være en klar fordel at en ny regional struktur samsvarer med egen organisasjon og kartet for forskning og høyere utdanning i landsdelen. Her kan UiT dessverre ha lagd ris til egen bak gjennom en klønete opptreden.

Ledelsen ved UiT viser akkurat i denne saken en mangelfull forståelse for at man som den klart største og viktigste institusjonen i landsdelen, også opererer i en regionalpolitisk sammenheng.

Det er viktig å ha fokus på kvalitet både i forskning og utdanning.  Men så langt vi kan se finnes det ingen dokumentasjon på at en smal struktur med få fakulteter gir bedre resultater for universitetet.

UiT-ledelsen må derfor legge bort sine planer om omorganisering allerede nå. Forslagene fremstår som forhastet og ikke godt nok utredet. UiT har i løpet av få år blitt en meget stor organisasjon, og nå går ledelsen etter vårt syn for raskt frem, med for store endringer på for kort tid. 

Utålmodigheten skyldes et ønske om å styrke universitetet i nord i en økende konkurranse, men vi vil gi ledelsen det klare råd å senke skuldrene, gi organisasjonen bedre tid, og gjøre en ny vurdering av fakultetsmodellen på et senere tidspunkt.

Rektor Anne Husebekk har vist seg som en nordnorsk samfunnsbygger av format. Hun er nå gjenvalgt for fire år, og kan med fordel ha det litt mindre travelt. De forutsetningene som lå til grunn for fusjoner med høgskolene i Alta, Harstad og Narvik, må fremdeles stå ved lag.

Fakultetene i Alta og Narvik må bestå. Gjennom å spre makt og innflytelse ut fra Tromsø vil UiT kunne skape et breddeuniversitet som hele regionen er stolte over, og føler eierskap til. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse