VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg blir intervjuet av pressen etter partilederdebatten i Arendal på mandag. Foto:Torstein Bøe, NTB Scanpix

Et risikabelt bomskudd fra Erna

Erna Solberg avsluttet en svak opptreden i partilederdebatten med å så tvil om retten og plikten til å utøve religionskritikk i et liberalt samfunn.

Det ligger muligens en ren valgtaktisk vurdering til grunn.

Tenk deg at statsministeren har samlet sitt store korps med rådgivere for å planlegge budskapet foran den første store partilederdebatten i Arendal.

Så foreslår noen at Høyre må huske på å adressere den sekulære intoleransen i Norge, og sørge for å gi en hjelpende hånd til de religiøse kreftene som til stadighet føler seg krenket av all kritikk de blir utsatt for.

Jeg vet ikke hvordan prosessen har vært på bakrommet hos Solberg. Men noen i kretsen rundt henne må ha syntes dette var en god ide. For det vi nå vet, er at statsministeren endte opp med å si:

«Det sekulariserte norske samfunnet presser alle som tror. Og jeg mener altså at vi innimellom går for langt i å ikke akseptere at religion er viktig. Det er en del av vår historie og vår kultur, men det er også viktig for alle som tror. Og vi må ha større respekt for det å tro i vårt samfunn.»

Dette fremsto ikke som en tilfeldig uttalelse eller glipp i debattens hete, men virket nøye gjennomtenkt. Landets statsminister ønsket å definere det sekulære som en trussel mot tro.

Det ligger muligens en ren valgtaktisk vurdering til grunn. Kanskje er det et forsøk på å forsone, der hennes egen innvandringsminister polariserer og splitter?

Hvem snakker Erna Solberg til? Kristne velgere på Vestlandet? Eller er det stemmefiske i muslimske miljøer? Det kan være begge deler.

Og det kan tenkes at intensjonen er god. Men det velmente budskapet fra statsministeren er likevel problematisk, i en situasjon der vi strever med å finne ut hvordan vi best mulig kan leve sammen i et multikulturelt og multireligiøst samfunn.

Å gi slipp på retten til å krenke og kritisere religioner er ikke en del av løsningen på de utfordringene vi står overfor. Her er det sekulære det viktigste ankerfestet vårt. Dersom vi slipper taket i det dette, selve fundamentet for mangfoldet, så risikerer vi å sette alles frihet på spill.

Norge er i dag er det landet i verden der retten til å utøve sin tro står aller sterkest. Og det er en grunnleggende kvalitet ved Norge. At det er slik, skyldes nettopp at våre sekulære verdier er et vern som beskytter utøvelse av tro og religion som en privatsak.  Dersom vi svekker forståelsen av hva som faktisk gjør frihet mulig i vårt samfunn, kan det være å gi større aksept til krefter som allerede splitter oss.

Ernas Solbergs uttalelser kommer ikke til å gå upåaktet hen i de mest bokstavtro religiøse miljøene i Norge. Hun kan ha levert en gavepakke til både kristne mørkemenn og den mest autoritære fortolkningen av islam. 

Det er grunn til å spørre om ikke statsministeren i stedet burde gått foran og forsvart mer og tydeligere kritikk av religion, og makten over mennesker som utøves i troens navn i landet vårt. Det er tross alt mennesker som har krav på vår respekt, ikke religioner.

Erna Solbergs utspill om det sekulære som en trussel vekker ikke den samme forargelse som et sammenstøt på radio om imamsleiking. Men det er mye mer alvorlig.

Og det er dypt urovekkende dersom våre fremste politikere enten svarer unnvikende på direkte spørsmål om ytringsfrihet, eller aktivt snakker ned retten til å krenke religiøse følelser. Ytrings og trosfriheten henger sammen som siamesiske tvillinger.  Norge kan ikke ha det ene uten det andre, og det er det sekulære samfunnet som er garantisten for begge frihetene.

Vi trenger fjellstøtt forsvar av de liberale verdiene våre. Men Erna Solberg avsluttet desverre sin svake opptreden i partilederdebatten med å så tvil om den opplagte retten og plikten til å utøve religionskritikk i samfunnet vårt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse