Debatt om et tredje kjønn er mer egnet for de akademiske salonger enn regjeringskontorene.

En av debattene som reises foran landsmøtet i Arbeiderpartiet er spørsmålet om innføring av et tredje kjønn - hen. Etter min mening som gammelt A-medlem, er dette en forunderlig akademisk sidesporet debatt. I stedet for burde Arbeiderpartiet brukt sin kraft på en fornyet debatt om framtida for norsk industripolitikk med oljen og fisk som viktige råstoffer.  Her har partiet viktige historiske tradisjoner å ta vare på.

Når det krigsherjede landet – ikke minst i nord -kom seg opp i stående stilling igjen, var årsaken at man den gang våget å tenke nytt i industri- og næringspolitikken. Norsk oljeindustri fikk en solid plattform å stå på fordi vi fikk et statlig oljeselskap som ble sentral i utviklingen av den nye næringen med et statlig oljefond som en økonomisk bærebjelke. Vi som har levd ei stund husker godt industripolitikerne fra Høyre som ville holde dørene til industridepartementet kolåpne for den internasjonale oljeindustrien anført av amerikanske investorer.

Når vi i dag har et oljefond med en avkastning som rager opp i internasjonal kapitalsammenheng, skyldes dette ikke i første rekke næringspolitikere fra Høyre. Ei heller politikere i Fremskrittspartiet som hadde fantasifulle forslag om hvordan milliardene skulle spres utover.

Arbeiderpartiet har rike tradisjoner å ta vare på i denne sammenheng. Brukt med fornuft kan våre oljemilliarder sikre den industrielle framtid i landet. Og ikke bare som middel til å saldere et overforbrukende statsbudsjett.

Og det er ikke bare store oljeformuer som ligger i havet i nord. Det har aldri vært tatt opp så store verdier fra fiskeriene i nord som i dag. Dessverre har dagens politikere ikke vært flinke nok til å sikre verdiene for samfunnet. Fiskegryta i nord er i store trekk blitt overlatt til private spekulanter.

Arbeiderpartiet har viktige næringspolitiske oppgaver foran seg. Oppgaver som i de senere å ikke er blitt skjøttet skikkelig av den sittende sprikende regjering. I denne sammenheng  er debatt om et tredje kjønn mer egnet for de akademiske salonger enn regjeringskontorene. Det er et hen-faren politisk sidespor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

5
905

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

0
0