NY BØLGE TIL EUROPA: En gruppe migranter reddes utenfor den italienske kysten i april i år. Foto: NTB Scanpix.

Et uansvarlig nei

Det er helt avgjørende at stortingsflertallet strammer inn adgangen til å gi opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Strømmen av flyktninger og asylsøkere til Europa øker kraftig. Tirsdagens reportasje i Dagsrevyen, fra den italienske byen Pozzallo på Sicilia, viste at svært mange de som kommer, er enslige, unge menn. Mange av dem har det til felles at de er sendt hit av familien, i håp om en bedre framtid både for seg selv og andre familiemedlemmer.

Statsråd Sylvi Listhaug sa til Dagsrevyen at asyl- og flyktningestrømmen til Europa er styrt av politiske signaler. Hun er bekymret for at Stortinget ser ut til å avvise blant annet forslaget om å stramme inn vilkårene for enslige, mindreårige asylsøkere. Regjeringens forslag er å gi denne gruppen midlertidig oppholdstillatelse til de er 18 år, med ny vurdering av behovet for beskyttelse. Slik ordningen er i dag, får enslige, mindreårige asylsøkere permanent opphold, og dette mener statsråden er med på å gjøre Norge til et så attraktivt land at vi risikerer en ny bølge av migranter, slik vi så det i høst.

Historien har vist at Listhaug har rett. Etter at antall enslige, mindreårige asylsøkere hadde ligget på omlag 1000 per år, fikk vi i 2009 en plutselig økning opp til 2500. Det fikk de rødgrønne til å reagere, og regjeringen Stoltenberg strammet inn vilkårene ved å si at denne gruppen skulle gjennom en ny vurdering når de fylte atten, og dermed kunne risikere å bli sendt hjem igjen. Året etter, i 2010, var antallet som kom hit sunket til under 900.

I fjor kom over 5000 enslige, unge asylsøkere til Norge. Det store flertallet av dem kom fra Afghanistan, under tjue prosent var syrere. Tilstrømningen til Norge er større enn det andre land i Europa opplever, sett i forhold til folketallet. Dette gir oss noen utfordringer vi vil få problemer med å takle, dersom antallet bare fortsetter å øke. Integrering, bosted, jobb og utdanning er noen av dem. Og et allerede presset barnevern vil få alvorlige vansker.

Norge kan ikke ta imot alle som ønsker seg hit. I den situasjonen som nå er i emning, er vi nødt til å ta noen forholdsregler. Midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere er en slik forholdsregel. Det er derfor uansvarlig av stortingsflertallet å si nei til dette punktet i asylforliket. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse