Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket, skriver Jan Størmer. Foto: Øystein Solvang

UNN blir ikke svekket, hevder styrelederne i UNN og Helse Nord. Jeg må si meg dypt uenig

Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket.

Styrelederne i Helse Nord og UNN hevder i en kronikk i Nordlys  om utfallet av styrets beslutning i PCI saken:

 «Det er en åpenbar misforståelse å se dette som et signal om at Helse Nord RHF planlegger en gradvis svekkelse av UNN til fordel for Nordlandssykehuset.»

Med bakgrunn i erfaringer fra eget fagfelt som røntgenlege og leder ved Universitetsklinikken før og etter etablering av Helseforetak i 2002 må jeg si meg dypt uenig. Samtidig må jeg beklage begge styrelederes evne og vilje til å redegjøre for de beslutninger og prosesser som gjennom 15 år har ført til en gradvis svekkelse av røntgentilbudet i UNN, med alvorlige konsekvenser for pasienter i hele regionen.

I motsetning til PCI-saken har beslutningene fattet vedrørende UNNs rolle i det regionale røntgentilbudet aldri blitt styrebehandlet på en tilsvarende åpen og forberedt måte. Røntgen-saken kan derimot bli stående som et godt konkret eksempel på hvorledes Helse Nord ledelsen strategisk har undergravet faglig medvirkning uten at styret er blitt informert og involvert.

I tillegg har alle forsøk på å få styrene i Helse Nord og UNN – i perioden 2009-2017- til å redegjøre for styrenes medvirkning i prosesser, hvor Helse Nord-ledelsen har egenrådig kjørt strategiske regionale røntgensaker, uten faglig medvirkning,  blitt avviste.

Siste henvendelse i form av et åpent brev/kronikk i Nord-Norsk debatt 7. november er overhodet ikke besvart.  http://nordnorskdebatt.no/article/apent-brev-media-styret-i-helse

Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket.

Senest den 13. desember sendte ortopedene i UNN inn et varsko hvor de beskriver rapportering gjennom tjenestevei i flere år som ikke er blitt hørt – eller fulgt opp.

http://nordnorskdebatt.no/article/varsko.

Marianne Telle og Jorhill Andreassen har rett: «Tillit er ikke noe man kan vedta. Tillit må opparbeides, og vedlikeholdes gjennom dialog og samarbeid.»  Dersom de tar «arbeidet med å legge til rette for dette på det største alvor» bør de starte med å vise større åpenhet rundt håndtering av tidligere saker hvor fagmiljø i UNN er blitt overkjørte og svekket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse