Når jeg sa at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig betyr det at de skal forske på problemstillinger som er viktige både for næring og myndigheter.

Kommunikasjonssjefen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NLS) har sendt en epost til det han trodde var min private epost-adresse. Den eposten nådde aldri frem til meg, men la det være helt klart at det finnes ingen hemmelig vei inn på mitt kontor. Alle eposter skal journalføres, uavhengig av hvilken adresse som brukes.

Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer. I saken så antyder Dagbladet at dette var en seier for NSL.

For det første så var dette en prosess som pågikk i over seks måneder. Den nye forskriften ble vedtatt i regjering lenge før NSLs lederens feilsendte epost. Vi hadde da fått mange innspill gjennom en åpen høring. Og NSL sitt forsøk på hemmelig kommunikasjon har ikke hatt innvirkning på prosessen.

For det andre skal vi fortsette å ta vare på villaksen i Hardangerfjorden. Det nye vekstsystemet for oppdrett ivaretar Hardangerfjorden like godt som den gamle forskriften. Det nye systemet fungerer som et trafikklys; vi deler kysten inn i 13 soner, som reguleres av et trafikklys. Og det er påvirkningen på miljøet som avgjør om det lyser grønt, gult eller rødt.

Akkurat nå jobber et bredt forskningsmiljø med å forbedre modellene bak det nye systemet. Vi er helt avhengig av forskernes kunnskap og råd. Og vi trenger forskning som ser på problemer som er viktige for næringen.

Jeg har tidligere sagt at forskningen skal være næringsvennlig, det er en uttalelse som har blitt misforstått og forvridd. La meg derfor oppklare enda en gang, når jeg sa at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig betyr det at de skal forske på problemstillinger som er viktige både for næring og myndigheter.

Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover. Oppdrettsnæringen skaper aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, og den kan bidra til å finansiere velferdsstaten Norge i fremtiden. Men oppdrettsnæringen må spille på lag med naturen. Det er bare slik vi kan opprettholde en fremtidsrettet næring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20