Den tidligere statssekretæren i Fiskeridepartementet, Kari-Anne Opsal, er en av arkitektene bak Ap-forslag om ny fiskeripolitikk. Her sammen med Harstad-ordfører Marianne Bremnes på årsmøtet i Troms Arbeiderparti lørdag.

Å fiske i Per Sandbergs vann

Per Sandberg er en gavepakke til diskusjonen om hav og fisk i Norge. Han har bidratt til en mye skarpere og tydeligere debatt om retning og veivalg.

Med Sandberg som fiskeriminister har skillelinjene i fiskeripolitikken kommet mye tydeligere frem. Mellom liberalisme og deregulering, og politisk styring.

Plutselig fremstår Arbeiderpartiet som et ganske tydelig fiskeripolitisk alternativ. Slik har det ikke alltid vært. 

De siste tiårene har ikke fisk vært et politikkområde som har sendt kystvelgere til Ap. Snarere tvert imot. Men på årsmøtet i Troms Ap lørdag var mange opptatte av hvordan dette nå kan endre seg.

I Ap er det en oppfatning at Per Sandberg har skapt et etterlengtet momentum i kyst- og fiskeripolitikken.Men er det partiets egen fortjeneste? Eller skylder de Per Sandberg en takk, både for statsrådens direkte stil og innholdet i politikken?

Dette var bakteppet når Arbeiderpartiets fylkeslag i Troms presenterte det de kaller «en ny fiskeri- og havbrukspolitisk plattform». Som et svar på den blå-blå regjeringens fiskeripolitikk.

Flere av de nye forslagene er både konkrete og tydelige. Men de er også svært kontroversielle. For eksempel:

*Alle strukturkvoter (fiskekvoter som er samlet på en og samme fiskebåt) skal tilbake til staten.

*De store norske trålrederiene skal betale ressursrente.

*Oppdrettsnæringen må betale arealavgift til kommunene der produksjonsanleggene ligger.

*Hver enkelt kommune i Norge må kunne stille krav om lukkede oppdrettsanlegg.

Aps fiskeripolitikk har tradisjonelt, som på andre politikkområder, handlet om å søke konsensus og forene ulike interesser. Den praktiske politikken har vært et minste felles multiplum av ulike stemmer i næringen og langs kysten. Det som har blitt ansett som for radikale forslag, fra AUF og venstresiden i partiet, har lidd en sakte død i resolusjonskvernen.  

Det virker annerledes denne gang.  Det kan være grunn til å snakke om et kursskifte når man ser nærmere på noen av navnene som står bak de nye forslagene: Trygve Myrvang, mangeårig direktør i Norges Råfisklag og medlem i sjømatindustriutvalget. Og Kari-Anne Opsal, som har vært statssekretær i Fiskeridepartementet.

Dette speiler at det hos Ap i Nord-Norge nå er en ny og bred erkjennelse av at for lite av verdiskapningen blir igjen nordpå.

Landsdelen er bokstavelig talt et hav av ressurser og råstoff. Men en for liten andel av merverdien blir igjen i lokalsamfunnene. Derfor gir flosklene om Nord-Norge som “den nye gullkysten” dessvere også noen ubehagelige koloniale assosiasjoner. Mens fortjenesten øker, skapes det for få arbeidsplasser der ressursene hentes opp av havet. Og det lokale eierskapet er over tid kraftig svekket, både i laksenæringa og torskefisket.

Troms Ap har som mål at 1) at fylkespartiene i Nordland og Finnmark skal stille seg bak og 2) at forslagene skal ende opp i partiets nye program fra landsmøtet 2017.

Dit er det langt fram. Forslagene vil støte mot sterke motkrefter: Trolig fra andre fylkeslag i Ap (Vestlandet). Men fremfor alt fra det mektige rederlauget i Norges Fiskarlag. I tillegg vil lakseoppdrett og havbruk øyeblikkelig sikte sitt lobbyapparat inn mot Jonas Gahr Støre og den øvrige toppledelsen i Arbeiderpartiet.

Erna Solbergs valg av Frp-nestleder Per Sandberg som fiskeriminister har i løpet av tre måneder skapt en helt ny dynamikk i debatten om fisk og hav i Norge. Spørsmål som er helt sentrale for havnasjonen Norge, diskuteres nå bredt i den nasjonale offentligheten. Fiskeripolitikken, som er preget av uforståelig stammespråk, har kommet ut av skyggene.

Og praten går jo selvsagt blant folk flest i fjordstrøkene. Der er det grunn til å tro at Sandbergs siste utspill om forskning på villaks og forvaltning får det til å kaldt nedover ryggen på mange som bor i områder med sterke konflikter mellom lakseoppdrett og andre interesser.

Selv om fiskeriministeren liker å fremstille seg som folkelig, er det en nokså liten økonomisk elite som applauderer politikken hans. Støtten kommer som oftest fra direktørene i de store selskapene.

Og med Sandberg som fiskeriminister har skillelinjene i fiskeripolitikken kommet mye tydeligere frem. Kortversjonen er at de går mellom mer liberalisme og deregulering, og ønsket om mer politisk styring.

Med sine nye forslag om hovedretningen i fiskeripolitikken kan Arbeiderpartiet ha truffet en nerve hos kystfolket. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse