Kan det se slik ut i Tromsø på Samefolkets Dag? Bildet er fra nyttårsaften 2010.

Fjellfyrverkeri på Samefolkets Dag!

Skyt opp fjellfyrverkeriet på Samefolkets Dag, mener Nordlys på lederplass.

Fjellfyrverkeriet i Tromsø ble avlyst på grunn av at værgudene slo seg vrange på nyttårsaften, og arrangørene ber nå om hjelp til å finne en ny dato for oppskyting. 

Arbeiderparti-politiker Ragni Løkholm Ramberg har foreslått at fyrverkeriet skytes opp den 6.februar, på Samefolkets Dag. Ideen har fått støtte fra flere, deriblant tidligere Høyre-ordfører Jens Johan Hjort.

Vi er helt enige med både Ramberg og Hjort. Begge har levert glimrende argumenter for at Samefolkets Dag er den perfekte anledning til å skyte opp det tradisjonelle fyrverkeriet.  En hyggelig tilleggdimensjon er at det sammenfaller med 100-årsjubileet for de norske samenes første landsmøte, som fant sted i Trondheim. 

Også Kong Haralds  80-årsdag har vært nevnt som et mulig alternativ, men vi føler oss sikre på at Hans Majestet ikke vil ha noe imot at man i stedet feirer den samiske befolkningen både i Tromsø og landet for øvrig.

For Tromsø handler det også om en samisk identitet som strekker seg langt tilbake i tid. Men Tromsø har også en nær historie med et lite ærerikt kapittel om det samiske, nemlig diskusjonen om kommunen som en del av det samiske språkforvaltningsområdet.

Her kom ikke Tromsø godt ut av det etter en opprivende debatt som opplevdes som vond og ubehagelig for mange samer. Tidligere ordfører Hjort fortjener honnør for å ha tatt selvkritikk, og i tillegg arbeidet for å rette opp inntrykket som ble skapt av en samefiendtlig by.

En markering på Samfolkets Dag vil bidra til å understreke ansvaret både lokale og nasjonale myndigheter har for å ta vare på det samiske språket, som er under sterkt press.

Men dette behøver ikke bare være en lokal markering for Tromsø, det kan like gjerne bli et nasjonalt symbol som understøtter grunnlovens ordlyd om at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Det er et ekstra sterkt behov for å vektlegge dette etter at Norge har fått en justisminister som bestrider at samene er et urfolk, og som mener det samiske er en privatsak og ikke et anliggende for myndighetene.

Det er vel for mye for langt å be justisminister Per Willy Amundsen være til stede og slå ring om det samiske samfunnet før fyrverkeriet sendes opp, men det hadde ikke skadet med en hilsen til samene fra landets statsminister i kampen for å bekjempe samefiendtlige holdninger på alle nivåer i samfunnet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse