Norge vil i år eksportere sjømat for over 100 milliarder, en dobling på ti år. Veksten fortsetter, mesterparten i nord. 40 prosent av all sjømat produseres i Nord-Norge, og den største veksten vil i fremtiden skje i Troms og Finnmark.

For Nord-Norge ligger det store muligheter i transport av laks direkte til de store markedene i Asia, ikke minst til Kina, etter at forholdet mellom Norge og Kina igjen er normalisert. Bare i Finnmark er cargo-verdien for sjømat  beregnet til  415.000 tonn i året. Det utgjør et potensial for 4000 jumbojet i året, fullastet med fisk.

Men for laksen, krabben og torsken fra Troms til Finnmark er transporttiden i dag hele 50 timer før den er hos kundene i Asia. Varene fraktes med trailer fra slakteri i for eksempel Skjervøy, til Helsinki, eller Gardermoen, eller Frankfurt – før de flys – tilbake over hodene våre i Nord-Norge og til Asia. Store mengder fisk kjøres i dag til Helsinki, der de ligger i buken på finske passasjerfly til blant annet Kina og Japan.

Dette er en dårlig måte å eksportere fisk på. Nord-Norge er ikke bare langt nord, det er også langt øst. Den korteste avstanden mellom Europa og Asia er «Sibir-korridoren», som er rett over Evenes og Banak, som burde være to flyplasser landsdelen burde samle seg bak som framtidiged frakt-sentre.  Men i Norge frakter man altså istedet varene 2000 kilometer vekk fra produksjonsstedene med trailer, for så å fly de samme varene tilbake igjen, over Nord-Norge og ut til markedet.

I Norge ser vi nå hvordan de store sjømatselskapene ønsker å opprette et sjømatsentere ved Oslo Lufthavn. Det skjer med støtte fra Avinor. Senteret kan bli en viktig faktor for å få realisert ønsket om en tredje rullebane på Gardermoen.  

Men et slikt senter for hele landet, i Oslo, er et blindspor. Oslo ligger langt fra kysten, og Norge som sjømatnasjon har et mye større potensial ved å ta i bruk flyplassene i nord.

Transport fra Nord-Norge vil redusere frakttiden for fisken med mange timer. Det har betydning for holdbarhet, kvalitet, pris og omdømme.  Det vil også flytte verdiskaping, arbeidsplasser og luftfartsinntekter -  fra utenlandske til norske luftfartsmyndigheter og nordnorske lufthavner. Det er noe nasjonale myndigheter burde stille seg bak.

For å få etablert slike sentere for sjømattransport, trenger Nord-Norge en felles stemme. Men igjen ser vi hvordan det politiske samarbeidet i landsdelen har forvitret, og at verktøyene for samhandling mangler. Nordland fylkeskommune har nylig laget en rapport om flyfrakt og sjømat som ikke har perspektiver ut over egne fylkesgrenser. Også i Finnmark har man egne planer, mens Troms sitter på gjerdet.

Mangelen på en enhetlig strategi fra nord, bidrar trolig til å styrke planene om et nasjonalt sjømatsenter med Gardermoen som «hub». Det vil kunne bli et aktivum for norsk sjømat produsert fra Midt-Norge til Sør-Vestlandet. Men for å styrke nasjonens omdømme som verdens beste eksportør av fisk, må man ta i bruk de store lufthavnene i nord.  Her må vi kunne forvente koordinerte innspill fra næringsliv og politikk i nord. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

SV har foreslått at Stortinget skal nedsette en granskingskommisjon som skal være en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk. Etter at forslaget ble lansert har vi fått mye støtte, men også mange spørsmål.

0
12

EØS-avtalen tilrettelegg no for privatisering av offentlege tenester og kortsiktig vinning. Fellesskapet vert skadelidande.

0
149