AVINOR ønsker økt trafikk over Langnes slik at denne kan få et positivt dekningsbidrag fremfor å drifte Bardufoss.

Flyplass i fare skriver sjefredaktøren i Folkebladet på lørdag. Bardufoss flystasjon som har vært sete for Luftkommando Nord Norge, vært hovedflystasjon, lagt grunnlaget for sivil flytrafikk i nord og er nå hovedbase for Forsvarets helikopter er i ferd med å bli en «enskvadrons» avdeling underlagt Rygge flystasjon. Høyre og Fremskrittspartiet vil det slik og kan få den nødvendige støtten fra Arbeiderpartiet.

Nedlegging av Bardufoss flystasjon er et resultat av at regjeringen etter anbefalinger fra GIL, FSJ og Forsvarsministeren vil samle Luftforsvaret på to nedlagte flystasjoner, Rygge og Evenes og på hovedbasen for kampfly på Ørland. 339 skvadronen som har gitt Hæren luftmobilitet og hurtig medisinsk evakuering flyttes fra Bardufoss og sydover til Rygge for å gi støtte til kontraterror og 334 skvadronen flyttes fra Bardufoss og sydover til Sjøforsvarets landbase i Bergen. Synergiene ved å ha ledelse, trening og flytimeproduksjon for Bell 412 taktisk transporthelikopter og NH90 Kystvakt- og fregatthelikoptre på samme base og nært de prioriterte operasjonsområdene er ikke lenger vektlagt.

Fra stortingsvedtaket i 2008 om Forsvarets hovedbase for helikopter lagt til Bardufoss har utviklingen av hovedbasen etter intensjonen blitt utsatt og utsatt. Investeringene som er gjort er i hovedsak knyttet til 337 skvadronen med NH90 på Bardufoss, mens en tilsvarende base for 334 skvadronen og dens NH90 er bygget i Bergen. Når regjeringen og FD ikke ønsker å gjennomføre et stortingsvedtak utsetter de vedtaket til et nytt vedtak blir gitt av Stortinget. Denne gangen har de ventet i 8 år på at Stortinget skal omgjøre vedtaket om hovedbasen for helikopter lagt til Bardufoss.

AVINOR har ingen interesse av å drifte Bardufoss lufthavn hvis ikke Forsvaret vil drifte denne som en militær flystasjon. AVINOR ønsker økt trafikk over Langnes slik at denne kan få et positivt dekningsbidrag fremfor å drifte Bardufoss.  Som sjefredaktøren i Folkebladet sier: Bardufoss lufthavns betydning for næringslivet, befolkningen – og Forsvaret - i vår region kan knapt overvurderes. Legges flyplassen ned vil samfunnsutviklingen i Midt Troms settes flere tiår tilbake.

Regionen har i liten grad kjent sin besøkelsestid for utvikling knyttet til Forsvarets hovedbase for helikopter og derved sikre et grunnlag for fortsatt drift av Bardufoss lufthavn. Økt turisme, flere avganger og et større industrielt- og kompetanseavtrykk knyttet til hovedbasen ville gjort det vanskeligere å flytte denne fra Indre Troms. Det er ennå ikke for sent for regjeringen å snu, men det vil kreve en formidabel innsats av politikere som representerer Nord Norge, UiT og næringslivet, NHO og LO i landsdelen. Allerede 4. november skal forhandlingene i Utenriks- og forsvarskomiteen vær ferdig og Stortinget behandler Langtidsplanen for forsvarssektoren den 15. november.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

1
231

Åge Thorsen retter i et innlegg i Nordlys en rekke spørsmål ved ønsket om å starte et masterprogram i luftfartsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet.

2
108