HER SKAL REGJERINGEN BO: Slik kan det nye regjeringskvartalet bli seende ut, sett fra Akersgata. Illustrasjon: Statsbygg

Et Oslo som ikke vil dele

Det nye regjeringskvartalet bør bygges så lite som mulig, fordi mange av arbeidsplassene ikke bør være lokalisert i Oslo.

Det nye regjeringskvartalet i Oslo er under planlegging.  Reguleringsplanen er vedtatt og Statsbygg har gjennomført en plan- og designkonkurranse. Det er lenge igjen til grunnsteinen legges, byggestart og kostnadsramme skal først behandles i 2019. Det er med andre ord fremdeles muligheter for å påvirke prosessen.

Stortingsrepresentanter fra hele landet bør sørge for at regjeringskvartalet bygges så lite som mulig. Ikke nødvendigvis  av hensyn til å redusere kostnader. Men fordi det er en anledning til å flytte funksjoner og deler av embetsverket ut av hovedstaden.

Maktkonsentrasjonen i Norge er enorm, politisk, økonomisk, i media og ikke minst i statsforvaltningen. Og det er svært langt mellom lyspunktene som gir håp om endring. Den siste som drev gjennom noe som medførte en reell forskyvning av betydning, var Høyre-statsråd Victor Normann. Han kjempet gjennom utflyttinger av direktorater på starten av 2000-tallet. Blant annet til Haugesund, Bodø, Ålesund.

Enkelte små statlige virksomheter har også etterpå blitt lokalisert utenfor Oslo. Men det monner lite. I det store bildet er Norge fremdeles et unødvendig sentralstyrt land. I forbindelse med det nye regjeringskvartalet byr det seg derfor en sjelden mulighet til å skape en litt bedre balanse.

Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen og Tromsø er universitetsbyer og tyngdepunkter i sine regioner. Nettopp universitetene er nøkkelen for å skape varig effekt. Befolkningen er høyt utdannet, og vil være fullt ut i stand til å påta seg flere nasjonale oppgaver. 

Legg samferdselsdepartementet og kultur til Bergen. Kunnskap og utdanning til Tromsø, olje- og energi til Stavanger, næring og landbruk til Trondheim, kommunal og modernisering til Kristiansand. Det er neppe realistisk å flytte hele departementer, men en løsning kan i første omgang være å flytte deler av dem.

Det vil være en god start dersom man ønsker å desentralisere makt i Norge.  Men her er det mye motbakke. Først og fremst fordi kampen for å beholde statlige arbeidsplasser, i motsetning til hva mange tror, ikke er en fenomen i distriktene, men en operasjon man har spesialisert seg på i Oslo. Hvem husker ikke hvilket ragnarok som brøt ut etter at Distriktskommisjonen i 2005 foreslo en kraftig desentralisering av statlig makt og ansvar.

I dag ser vi de samme refleksene i kjølvannet av regionreformen, hvor et ekspertutvalg har foreslått å flytte et nokså beskjedent antall ansatte fra staten til de nye regionene.

Det har satt fagbevegelse, politikk, sivilsamfunn, næringsliv og byråkrati i hovedstaden i alarm-modus. Det dreier seg om sterke legeringer av makt, som har gått i forsvarsposisjon og motsetter seg at noe som helst skal deles med resten av landet.

Tilbake til regjeringskvartalet: For Oslo-pressen er maktdeling internt i vårt eget land som alltid en ikke-sak.  Det man synes å være mest opptatt av i forbindelse med byggingen, er arkitekturen, i tillegg til at nærmere 2500 ansatte i departementene protesterer mot at de ikke kan få egne, faste kontorplasser. De vil ikke sitte i landskap.

Dersom de får gjennomslag for sine særkrav, vil det naturligvis bidra til at arealet blir langt større enn nødvendig. Det viser hvordan statens virksomheter i Oslo har en iboende evne til å legge til rette for ekspansjon.

Og virker det ikke som de får fritt leide hos en tannløs politisk opposisjon på Stortinget? Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser ut til å ha gitt opp å utfordre regjeringen når det gjelder å spre makt i Norge.  

Fokuset handler mest om å reversere, ikke om å modernisere statsforvaltningen, selv om tre fjerdedeler av befolkningen ikke bor i Oslo.  For sterk sentralisering av makt er ikke sunt for nasjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse