Det synes som Borch ønsker et noe annet politisk system enn det vi har i dag

Store politiske løfter er lavthengende frukt for tiden. Ikke til å undres over. Valgkampen har jo startet. På førstesiden i denne avis står Sandra Borch, Senterpartiets førstekandidat i Troms, frem og lover å reversere et stortings vedtak om sammenslåing av Finnmark og Troms, hvis Senterpartiet kommer i regjering. Også kommunesammenslåinger skal omgjøres hvis disse er resultat av vedtak fra «sentralmakta», som Borch og Sp ynder å kalle det. Hun hamrer i vei og stempler alt Sp ikke liker som «uhørt tvangsbruk fra sentralmakta i Oslo».

Er det lov å spørre Borch om hvorfor hun selv ønsker å bli en del av denne «sentralmakta i Oslo»? For den foraktelige «sentralmakta» hun snakker om er jo Stortinget, den aller viktigste institusjonen i vårt demokratiske system. Stortinget, som folket velger hvert fjerde år i frie og transparente valg, er grunnplanken og edelsteinen i vår politiske forfatning. De kvinner og menn vi velger som stortingsrepresentanter gir vi mandat til å styre landet gjennom vedtak og lovgivning de fire neste årene. Stortingets flertall gjør vedtak som de mener er til det beste for landet og innbyggerne. Det er jobben deres og det er derfor vi har valgt dem. Men i Senterpartiet er visst ikke dette god latin.

Det synes som Borch ønsker et noe annet politisk system enn det vi har i dag. Hun argumenterer med at lokaldemokratiet, for eksempel kommunestyrer og fylkesting, skal ha en form for endelig bestemmelsesrett  som Stortinget bare må bøye seg for. Dette skal gjelde både for region- og kommunereformen. Og for alt jeg vet andre saksfelt. Kjernen i argumentasjonen hennes om lokaldemokratiets plass har interessant nok sterke likheter med Carl  I. Hagen og Frps (tidligere?) forakt for «politikere» og «eliter» i sin alminnelighet. Som en følge av denne mistilliten hadde Frp programfestet at det skulle holdes folkeavstemminger om både stort og smått, og så skulle stortingspolitikere strø sand på utfallet av disse avstemmingene etterpå. At Stortinget skulle forvandles til et sandpåstrøingsorgan i store og viktige avgjørelser for landet, er et forsøk på å avvikle hele vårt parlamentariske styresett.

Makta skifter relativt ofte. På de vel 16 årene vi har unnagjort av dette århundret har vi hatt fire forskjellige regjeringer. To ledet av Stoltenberg, en av Bondevik og den sittende av Erna Solberg. Å skulle reversere alt en påtroppende regjering ikke likte fra det foregående regimet, ville lage kaos. Både næringsliv og alt annet liv i nasjonen trenger forutsigbarhet.  Et evig omkampregime er ingen tjent med. Så er selvsagt spørsmålet om man ikke i store og viktige saker må kunne endre det man mener fører landet i feil retning? Svaret er ja, men man må generelt utvise tilbakeholdenhet og sakene må være av stor samfunnsmessig betydning.

Er noen streker på kartet nedtegnet på 1800-tallet av slik betydning? Nei, det er de ikke. Hvorfor skal fylkesgrenser, som attpå til ikke akkurat hadde vært til gjenstand for lokaldemokratisk behandling da de ble innført, plutselig få status av å være den hellige gral? Det er sant å si helt uforståelig. Borch og Senterpartiets iver etter å snu et vedtak om Troms og Finnmark som en felles arktisk region, er utelukkende bygd på en opportunistisk tankegang om hva som kan innbringe stemmer ved stortingsvalget. Og det gjør ikke saken bedre at Borch, en eventuell fremtidig stortingspolitiker fra Troms, argumenterer og agiterer langs noen politiske linjer som i sum ville årelate hele det norske styresettet og Stortingets suverene posisjon i dette.

Vil vi sende en politiker fra Troms til Løvebakken, som tydeligvis har svært lite til overs for Stortingets rolle i vårt demokratiske system? Som i stedet omtaler vårt parlament som en institusjon som bør fratas (noe av) sin makt og sin suverenitet?  Sorry, Sandra, jeg vil ikke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
276

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

2
90