Juni 2016: Ine Marie Eriksen Søreide smiler til fotografene før hun skal forklare de ansatte på flystasjonen hvorfor basen deres skal legges ned. Foto: Ola Solvang

Forsvarets svindyre flyttelass

Forsvarets flyttelass har en tendens til å bli mye dyrere enn hva de første prognosene viser.

Like før Stortinget tar sommerferie 21. juni svirrer det mange rykter om stortingsforliket som ble inngått før jul om nedlegging av Andøya flystasjon og flytting til Evenes. Sistnevnte lokasjon ble i tråd med Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) utpekt til å være enebase for både de nye maritime overvåkningsflyene (MPA) og fremskutt base (QRA)for noen av de nye F-35 kampflyene Norge snart får. Men da Ap gikk med på forliket i desember, la de inn et forbehold om at kostnadsberegningene som Forsvarsdepartementet hadde presentert, stemte.

Nedleggingen av Andøya flystasjon og flyttingen til Evenes er nå en glovarm politisk potet, og vil komme til å prege den nært forestående valgkampen i nord. Ikke minst er Arbeiderpartiet oppmerksom på at Senterpartiet profiterer stort på sin motstand mot flyttesjauen fra Andøya til Evenes. Det har også vært motstridende meninger innad i Ap før forliket kom i stand. Særlig i Nordland Ap har man fryktet hvordan flyttevedtaket vil influere på valgresultatet. I tillegg er man godt kjent med det faktum at Forsvarets flyttelass har en tendens til å bli mye dyrere enn hva de første prognosene viser.

Da vedtaket ble gjort om å legge ned kampflybasen i Bodø og flytte den til Ørlandet, ble kostnadene beregnet til ca. 6 milliarder kroner. Til nå har operasjonen med flytting av kampflybasen pådratt seg kostnader på rundt 15 milliarder. En sum som fortsatt kan vokse. Dette er et kjent fenomen i Forsvaret, som i flere tilfeller har operert med initielle kostnader som ikke har vært i nærheten av de reelle kostnadene ved større ommøbleringer i basestrukturen. Forsvarets flyttelass har ry på seg for å ende opp som svindyre.

Dette er da også et faktum Ap er smertelig klar over. Og det kan neppe ha bidratt til roligere nattesøvn for Støre og partiledelsen at det nylig kom en ikke forutsett påplussing av kostnadene for å sette Evenes i stand til å huse både kampfly og maritime overvåkningsfly. I LTP-en opererte regjeringen med at kostnadene for denne operasjonen skulle bli 3,5 milliarder kroner. Under et halvår etter stortingsforliket har denne summen vokst til 4,2 milliarder. De færreste er overrasket.

På Andøya har man helt siden forslaget til LTP ble kjent mobilisert mot at de maritime overvåkningsflyene skulle flyttes til Evenes. Motstanderne mener kostnadsbildet som regjeringen har presentert ikke henger på greip og at det vil bli mye dyrere enn det Forsvarsdepartementet (FD) har lagt til grunn. Denne uka fikk Ap svar på ti spørsmål om Evenes som ble rettet til FD. Av svaret fremgår det at et nytt regnestykke vil komme, men ikke før i 2018.  

Nå spekuleres det i forsvarspolitiske kretser om Ap vil bruke den nødutgangen de la inn da forliket kom i stand. I så fall vil det være oppsiktsvekkende dersom Ap trekker seg. Det har vært en grunnholdning i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk at man alltid har utarbeidet en plattform som har gitt grunnlag for brede politiske forlik, først og fremst mellom Høyre og Ap. Dersom Ap skulle bryte denne tradisjonen er faren til stede for at forsvarspolitikken oftere blir gjenstand for partitaktiske kjøpslåinger. Og det er en utvikling som de færreste i styringspartiene Høyre og Ap ønsker seg.

Men Aps hodepine og bekymringer for valgkampen og valgutfallet blir ikke borte dersom man fortsatt står i et forlik som bærer med seg mulige skjulte kostnadsbomber. Skulle Ap overta regjeringsmakta til høsten trenger de økonomisk armslag i en tid med mye usikkerhet i verden, både økonomisk og fra et sikkerhetsperspektiv. Det siste en ny regjering ønsker seg er at man arver store, skjulte kostnadsbomber som må dekkes inn på deres vakt. Men hvis Ap, mot formodning, velger å trekke seg fra forliket må de gjøre det nå, i juni. Å gjøre helomvending i august, midt i en opphetet valgkamp, er neppe noen god idé.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse