1964 blei Salangen (bildet) og Lavangen slått sammen i én kommune under navnet Salangen. I 1977 blei de så delt igjen. Nå kan det bli på'an igjen... Foto: Ole Åsheim

Gjennom 13 år plyndra vi nabokommunen!

Jens V. Steinsund skriver om erfaringer fra en tidligere kommunesammenslåing.

Problemene med kommunesammenslåing er mer sammensatt enn de enkle hodene i departementer og lokale avisredaksjoner har kompetanse til å forstå.

Så kom fylkesmannens forslag til nytt kommunekart. I byene Finnsnes og Harstad jubles det hemningsløst over forslaget som kan styrke de skrøpelige byene. For det er vel ingen som i fult alvor sier at de tre byene vi har i fylket er robuste. Men med robuste og resurssterke småkommuner,  kan bykommunene styrke seg en tid fremover.

I Tromsø jubles det ikke så hemningsløst. Her vet man at et stort omland  kan koste mer enn det smaker. Dette har de erfaring med. Hjemmesykepleiere og hjemmehjelpere kjører bil halve arbeidsdagen for å nå sine pasienter i ytterkantene av kommunen. Tromsø sliter med et enormt overforbruk på helsebudsjettet. 

Når småkommunene blir innlemma i en større kommune får disse en eller to kommunestyrerepresentanter. Så når en byggesak må befares i periferien er det å stable ressursutvalget i en buss og dra flere mil ut på befaring, med de kostnadene dette medfører. Har noen beregnet hva dette koster? Neppe! Her regnes kun hoder og inntekter ikke utgifter.

På Finnsnes sitter sentrumskammeratene og synger ”seieren er vår” med redaktøren i TF som forsanger - og med et glødende hjerte for Finnsnes som storby, slik at denne kan demme opp for Tromsø og Harstad som konkurrenter for fremtidige etableringer.

Hva sier så disse til Fylkesmannens forslag om at Sørreisa skal innlemmes til Sør-Troms? En kommune med et kommunesentrum bare ca. to mil fra Finnsnes. Nærmere enn Gibostad og Rossfjord.

Skjønner Fylkesmannen at en sammenslåing med Lenvik er døden for Sørreisa? Først vil disse miste admistrasjonen, så helsesentret, deretter sykehjemmet og skolene. Da er det bedre med et samkvem med Sør-Troms med Gratangen som en yttergrense på ca. 14 mil.

Dette er svenskenes modell, den som la Nord-Sverige øde med noen få tettsteder til glede for nordmenn som kjøper seg sommerhus/eiendommer til spottpris, fordi eierne blei tvunget til sentrene for å overleve.

Leste nettopp en leder i bladet Nordlys om bekymringen for de små kommunenes manglende kompetanse for anskaffelser pga. manglende jurister? Hvilken småkommune har brutt reglene mer enn bykommunene med sine jurister - og med Lenvik som skrekkens eksempel i så måte?

Er det ingen avisredaktører som tør eller har mot til å ta en redaksjonell gjennomgang av småkommunens fortreffelighet? Hvorfor har ingen tatt en grundig gjennomgang av hvorfor Lavangen kommune er prisbelønt flere ganger for sine tjenester til innbyggere? Og hvorfor disse går med overskudd hvert år? Hvorfor innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn stor kommunene?

Jeg er klar over redaktørens udokumentert påstand som store statstilskudd. Ja, så dokumenter dette da! Jeg er redd dere ikke tør. Det kan blottlegge en sannhet som ikke stemmer med deres og sentrale myndigheters fasit.

Jeg har opplevd en kommunesammenslåing og har bodd i en kommune som blei vekstkommune på bekostning av nabokommunen. I 13 år plyndra vi Lavangen. I denne perioden blomstra Salangen opp med grunnskole, videregående skole, sykehjem, helsesenter, industriområde (SIVA), rekonvalesenthjem, hotell, og servicebygg. Samtidig som vi fylte flere boligfelt som Lensmannsjorda og Melen boligfelt, blei det bygd et hus i Lavangen.

Er det å undres at Lavangen gikk til kommunevalg på ”ingen kommunesammenslåing”?

Da er det heller ikke å undres at ”røveren” Salangen kommune er redd for få samme behandling som Lavangen fikk, med en ny kommunesammenslåing.

Vi har også eksempler fra nabokommunen Ibestad (Rolla/Andørja) hvor disse blei sammenslått for 52 år side og hvor bitterheten den dag i dag er så sterk at store næringsutøvere heller investerer i nabokommunen enn i egen kommune for å sikre helårs arbeidsplasser.

Problemene med kommunesammenslåing er mer sammensatt enn de enkle hodene i departementer og lokale avisredaksjoner har kompetanse til å forstå.

Hele denne prosessen minner meg om EU-kampen i 1972 og 1994, da stort sett hele makteliten  med all rikspresse var for EU. Men vettet vant. Nå kommer det til å skje igjen, for tredje gang på under 50 år, at vettet vinner over maktelitens uvitenhet i en viktig nasjonal sak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse