Ordfører Eirik Mevik i Kvænangen. bildet, får kritikk fra artikkelforfatter Ivar Bjørklund.

Fylkets yngste ordfører går løs på fylkets eldste næring.

Kommunen sitter tilbake med 25.200 kroner i årlig inntekt, tapte arbeidsplasser og en ødelagt fjord – samt en fotballbane.

Skatteinntekter derimot, det er et språk som enhver ordfører forstår.

Mange er opprørte over kommunepolitikere i Kvænangen som er i ferd med å skusle bort arvesølvet; vernede gyte- og fiskefelter mot Marin Harvests ønske om ”optimalisering av produksjonen”. Jeg forsøkte i mitt innlegg i Nordlys 16.04 å peke både på miljøkonsekvensene og fiskernes hevdvunne rettigheter i fjorden – rettigheter som er nedfelt i den vedtatte kystsoneplan og dokumentert gjennom Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets kartlegging. Men for ordfører Eirik Mevik i Kvænangen synes ikke slik dokumentasjon å ha noen betydning. Han kan fortelle at han har fått innspill ”som sier at dette fiskefeltet ikke har så stor betydning” likevel samt at ”denne lokaliteten er viktigere for oppdrettsindustrien enn den er for fiskerne” (Nordlys 19.04) Dette er mildt talt oppsiktsvekkende uttalelser fra fylkets yngste ordfører som med dette går løs på fylkets eldste næring.

Han forteller videre at Marine Harvest har forpliktet seg til å drive forskning på lokaliteten og viser til selskapets dispensasjonssøknad hvor det heter at ” gjennom vår satsing på forskning er Marine Harvest med på å utvikle fremtidens løsninger mot en ytterligere bærekraftig akvakultur”. Dette skal skje gjennom samarbeid med

Helgeland Havbruksstasjon ”som både kommune, fylke og fiskarlaget vil kunne dra nytte av”. Ordføreren må gjerne la seg blende av slik språkbruk, men da må han heller ikke glemme å fortelle at Marin Harvest nå har opplyst at ”Dette samarbeidet lot seg dessverre ikke formalisere med Helgeland Havbruksstasjon” (brev av 24.01.16). Grunnen var (iflg. HH) sannsynligvis at sistnevntes forskning ville ta for stor plass i forhold til produksjonskapasiteten . Kommunestyret allerede har vedtatt som krav for dispensasjon at ”det skal drives forskning” på lokaliteten og at brudd på vilkårene ”kan medføre at dispensasjon trekkes tilbake”. Vil kommunen følge opp dette vedtaket?

Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Arne Luther, kaller kommunestyrets håndtering av dispensasjonssaken for ”en graverende urett” og et ”svik mot fiskerne” (Nordlys 19.04).  Den lokale versjon er at ”Kvænangen kommunestyre er lagt ut på anbud og Main Harvest har fått jobben”.  Det er selvfølgelig betimelig å spørre seg hvordan en ordfører fra AP kan få med seg et kommunestyre til å være håndlanger for verdens største oppdrettsselskap på bekostning av lokale arbeidsplasser og fjordens ressurser. Men svaret er ikke vanskelig å forstå; det handler om håpet om kommunale inntekter. Alle argumenter om miljøkonsekvenser og fiskernes sedvanerett preller fort av i næringsfattige kommuner. Skatteinntekter derimot, det er et språk som enhver ordfører forstår.

Hvordan står det da til i Kvænangen rundt oppdrett og inntekter? Igjen er ordføreren svært raus og snakker om ”60-70 direkte ansatte personer” (Fremtid i Nord 17.03.16). Håpe må han gjerne, iflg. Enhetsregisteret dreier det i dag seg om 23 årsverk. Men den omsøkte lokaliteten handler først og fremst ikke om nye arbeidsplasser, det handler om ”å ”optimalisere driften” ved slakteriet. De vil opprettholde samme produksjonsvolum (Marin Harvest’s regiondirektør Trude Lande Solheim, NRK Troms 15.03).  Ettersom en stor andel av disse er innleid polsk arbeidskraft, så er det vanskelig å se hva kommunen sitter igjen med av inntekter. Journalist Gunnar Grytås har sett nærmere på tallene og i et kommende nummer av tidsskriftet Ottar (4/16) kan han tallfeste de årlige skatteinntekter fra selskapet Marin Harvest i Kvænangen:  Det dreier seg om den nette sum av kr. 25.200…

Her har vi hele saken i et nøtteskall. Da Marin Harvest kjøpte Jøkelfjord Laks betalte de hele 520 millioner til selskapet for å få tilgang på fjordens ressurser. Vi må anta at inntektene står i forhold til utgiftene siden Jon Fredriksen er Norges rikeste mann. Men fortjenesten går i dag rett ut av fjorden og tilbake sitter kommunen med 25.200 kroner i årlig inntekt, tapte arbeidsplasser og  en ødelagt fjord – samt en fotballbane. Er dette ordførerens oppfatning av politisk ansvarlighet og et fremtidsrettet næringsliv? Kanskje har Arne Luther sine ord i behold når han karakteriserer hele situasjonen som ”grotesk”?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse