Arbeiderpartiet foreslår ikke en gang varig vern av resten av LoVeSe. Dette er med andre ord bare starten. Litt åpning nå, resten senere.

Til tross for massiv motstand i Nord-Norge, vil Arbeiderpartiet gi bort deler av Lofoten til oljebransjen; Røsthavet og Røstbanken er et av de mest fiskerike områdene i verden. Det hele blir presentert som et «kompromiss», hvor oljebransjen får de områdene de aller helst vil ha, som er de viktigste for fiskerinæringen og livet i havet, helt uten forsikringer om at resten av LoVeSe skal vernes i neste omgang. Kompromisset sier mye maktforholdene i Arbeiderpartiet, makta til oljelobbyen, avmakta til nordlendingene.

For SV er det fullstendig uaktuelt å være med på åpning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er fire grunner til det:

1. Gambling med det viktigste vi har: Dette er å legge et av de aller viktigste fiskeområdene i potten ved rulettbordet. Vi gambler med store deler av norsk fiskerinæring. Ei næring som har bygd Norge og Nord-Norge, som nå er i stor vekst, og som vi kan leve av til evig tid. Skjer det uhell i disse områdene, vil det ramme hele regionen og i verste fall knekke livet i havet og næringer i mange år.

2. Gambling med miljøet: Skal vi stoppe klimaendringene må vi la olja ligge. Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan tillate oss å utvinne, dersom vi skal nå klimamålene. Og skal vi sikre et av de aller viktigste gyteområdene i hele Nord-atlanteren bør vi ikke starte oljevirksomhet der.

3. Et kompromiss der Nord-Norge tapte: Ei utbygging Røstbanken og Røsthavet vil nesten ikke gi gode ringvirkninger for Nord-Norge. Området er nært nok eksisterende rørnett utenfor Helgeland til at alt vil bli pumpet rett sørover. Det vil ikke skape industri på land i Nordland eller Nord-Norge. «Kompromisset» er et kompromiss på Nord-Norges bekostning. Det vil bli et nordnorsk tap. Vår region vil bli et høstingsland for oljebransjen i sør.

Og Arbeiderpartiet foreslår ikke en gang varig vern av resten av LoVeSe. Dette er med andre ord bare starten. Litt åpning nå, resten senere. Det som kalles kompromiss i dag blir fort til totalt knefall i morgen.

Dersom Arbeiderpartiet skulle få gjennomslag ville det være nok et ran av nordnorske ressurser. I SV vil vi ta makta tilbake til landsdelen og bygge et næringsliv som skaper verdier her. Kysten og havet utenfor Nord-Norge skal utnyttes på miljøets og nordlendingenes premisser. Det er de langt større og evigvarende verdiene i havet og kysten vi heller vil bygge videre på. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
315

Ideen om jernbane mellom Finnland og Norge har eksistert i flere tiår. Tornedalsrådet har jobbet med denne ideen gjennom flere år, forstudier ble gjort i 1994 og banen fikk da navnet Nordkalottbanen.

0
23