Det Samisk språkutvalg anbefaler er urealistisk, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

Gjør språket til sak nummer 1

Det språkutvalget gjør er å ta for seg de samiske språkene som våpen i politisk kamp og maktbygging.

Skjalg Fjellheim skriver i gårsdagens Nordnorsk Debatt opplysende og tankevekkende om sikring av samisk språk. Det haster. Tiden er knapp, situasjonen er kritisk,  skriver Fjellheim og siterer Ole Henrik Magga tidligere NSR-leder og sametingspresident. Nasjonen har forsømt seg på språkområdet, mener Fjellheim. 

På den annen side: På 90-tallet bestemte NSR - det ledende samepolitiske partiet den gangen som nu - å gjøre politisk makterobring til hovedsak i stedet for fortsatt satsing på språk og kultur. 28. februar 1997 vedtok Stortinget  en endring i sameloven om at også oldeforeldre skal telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall. 11. mai 2005 ble Konsultasjonsavtalen mellom Bondevik II Regjeringen og Sametinget (ledet av NSR) med avtaleprosedyrer undertegnet. Disse tre hendelsene førte til at Samtinget i praksis ikke lenger fremsto som rådgivende organ for Regjeringen i språk og kultur, - samisk selvbestemmelse og samiske rettigheter overtok som satsingsområder. 

I 2014 våkner Sametinget og får Regjeringen med på å utrede situasjonen for de samiske språkene. Samisk språkutvalg ble nedsatt og 10. oktober 2016 la utvalget frem sin sluttrapport “NOU 2016: 18 Hjertespråket”. (NOU'en med tiltak og forslag til lovendringer samt høringsuttalelser kan leses på Regjeringens hjemmeside).  Skolefaglige og pedagogiske problemstillinger og utfordringer som ordningen med to-språklighet representerer for skoleeier, barn og ungdom under utdanning som starten på det videre utdanningsløpet og kvalifisering til yrkeslivet, er , som man vil se i NOU'en, ikke gjenstand for analyse og vurdering. Utvalget problematiserer ikke fraværet av forutsetninger for samisk språk som en vei inn i kunnskapssamfunnet for unge generasjoner.

Språket er som kjent, et kommunikasjonsverktøy. Det språkutvalget gjør er å ta for seg  de samiske språkene som våpen i politisk kamp og maktbygging. Har man intet lært?  Er dette virkelig i tråd med Regjeringens mandat? 

Tiltakene i det offentlige utdanningssystem bør etter min mening ha som mål å ta vare på samiske språk som en del av vår historie og kulturarv. Dette kan skje innenfor rammen av et opplæringstilbud i samisk som et valgfritt kulturspråk. Det Samisk språkutvalg anbefaler er urealistisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse