SAMISK OG FOLKEVALGT: På bildet ser vi Sametinget i perioden 2013 til 2017, 11.september er det nytt valg også til Sametinget.

Det glemte valget

Sametingsvalget har blitt det glemte valget, skriver Nordlys på lederplass.

Kongehuset vårt har slått fast at Norge er etablert på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Samenes eget parlament ble grunnlagt i 1989 og har ført til et nytt og skarpere fokus på samiske rettigheter. 

De store norske mediene gjør imidlertid lite for å synliggjøre valget til nytt sameting, som pågår parallelt med stortingsvalget den 11. september. Eksotisk sakte-TV om reinflytting over vidda kan ikke endre på det faktum at samefolket har endt opp som en blindsone i det norske medielandskapet.

NRK dekker daglig samiske spørsmål gjennom NRK Sapmi. Det er et oppdrag NRK Sapmis redaksjon jevnt over utfører meget godt. Etter vårt syn bør NRK Sapmi derfor tilføres enda mer av NRKs mediestøtte.  En enda bredere offentlig samtale på samisk, vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet for å redde språket, som er under sterkt press.

Svakheten er at nesten ingenting av det viktige samiske stoffet i dag når ut til et nasjonalt publikum.  I denne gruppen finner vi også mange samer som ikke behersker samisk, og er bosatt i ulike deler av landet.

Mangelen på oppmerksomhet rundt sametingsvalget stiller de samiske folkevalgte i en sårbar posisjon. Fra før av er legitimiteten i eget samfunn en utfordring, med lav valgdeltakelse. Når de norske mediene unnlater å løfte samiske problemstillinger opp til et nasjonalt nivå, blir det enda vanskeligere å bli sett og hørt.

Den kommersielle mediebransjen har de siste årene vært preget av nedbemanning , omstilling og forsøk på finne nye forretningsmodeller. At den samiske valgkampen ikke dekkes systematisk av Oslo-mediene er beklagelig, men er til en viss grad forståelig. For NRK, med nesten seks milliarder i offentlig mediestøtte, stiller saken seg annerledes.

I sine nasjonale flater legger NRK nå vekt på å løfte frem minoriteter og mangfold i en ung og urban virkelighet, noe også debatten rundt «Faten tar valget» viser. Men NRK må ikke se bort fra sitt ansvar for å synliggjøre virkeligheten til urfolket i vårt eget land, der hele grunnlaget for kulturen er basert på anvendelse av naturen.

Det burde være nok av saker å belyse, i tillegg til språket og de store problemer mange samer nå møter i barnehager og grunnskolen. Klimaendringenes dramatiske effekt på reindriften, selve symbolet på samisk kultur, hadde fortjent langt større oppmerksomhet. De hissige konfliktene mellom samiske interesser og mineralnæringene er også saker som inviterer til bred nasjonal debatt.

I en tid der klimaet endrer seg og globaliseringen skyter fart, står et lite folk som samene ved et veiskille når det gjelder overlevelse. At vilkårene for urfolket i Norge løftes frem til et stort publikum i hele landet, er derfor viktigere enn noensinne.   

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse