Det er godt å se at Troms endelig har fått en stortingsrepresentant som virkelig står på for å sikre den nordnorske basisnæringa sine interesser.

Våre politikere får sjelden ros når de har gjort en viktig jobb. Det er vel mest kritikk over det som ikke blir gjort. Nå har Torgeir Knag Fylkesnes etter langvarig innsats fått til et viktig flertallsvedtak i Stortinget næringskomite. Et vedtak som et viktig både for Troms og Nord-Norge. Men også for heile landet. Han har satt en stopper for Per Sandberg og Solberg-regjeringens forsøk på å oppheve reglene mot flytting av kvoter fra småbåtflåten til større fiskebåter. Med det har Fylkesnes på en avgjørende måte klart å bremse den samfunnsmessig uheldige opphopinga av verdifulle fiskekvoter hos styrtrike kvotebaroner som undergraver bosetting og fornuftig økonomisk organisering på kysten.

Opphoping av kvoter hos kapitalsterke rederier gjennom det statlige kvotesystemet undergraver den sosiale likheten som har vært så viktig for den allment positive effekten av den norske fiskerinæringa. Likhet i fordeling av ressurser og inntekter som er skapt i kystens basisnæring må hevdes å være Nord-Norges viktigste bidrag til den velfungerende nordiske samfunnsmodellen. Etter innføringa av båtkvoteordninga av 1990 har det delvis blitt mulig å flytte kvoter mellom fartøygrupper i fisket, med undergraving småbåtflåten sitt viktige bidrag til norsk økonomi og samfunnsutvikling som ett resultat. Ved siden av den økende sosiale ulikheten som denne ordninga har ført til, undergraves med dette Nord-Norges sammenliknbare fortrinn i fiskeriene. Levering av dagfersk fisk til fiskevær langs kysten gir godt grunnlag for lønnsomhet på mindre båter og grunnlag for en lønnsom fiskeindustri i en landsdel der så mye fisk kommer heilt inn mot land for egen maskin. Den statlig velsigna og banksubsidierte kvoteopphopinga hos rederier med større fiskebåter viser seg også å bidra til tap av arbeidsplasser i fiskeindustrien og til samfunnsmessig sløsing i form av unødvendig kapasitetsoppbygging i flåten.

Det er merkelig at vi ikke har sett sterkere reaksjoner på denne undergravinga av de nordnorske – og norske – fiskeriene fra landsdelens stortingsrepresentanter de siste årene. Utspillet fra Senterpartiet nå er Liv Signe Navarsete sin innsats for å få opphevet arresten av en av de sunnmørske  fiskerimilliardærenes båter i Russland på grunn av denne båtens brudd på fiskeribestemmelser i norsk-russisk sone. Vi har ikke sett tilsvarende engasjement fra Senterpartiet når det gjelder  undergravinga av det samfunnsbyggende og lønnsomme nordnorske kystfisket.

Det er godt å se at Troms endelig har fått en stortingsrepresentant som virkelig står på for å sikre den nordnorske basisnæringa sine interesser. Stortingsvalget nærmer seg!    

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
301

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

2
92