Det blir kanskje en ny Landmakt med kløvhester og indianeroverfall på Gimlebanen 17. mai igjen? Vi får vente og se …

Har fulgt med på noe av skriveriene om flytting av Bell 412 og helikoptrene og 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge – dvs. langt sør i landet og bort fra hæren og infanteriet som vel har de avdelinger som har mest bruk og nytte av helikoptre – både i krig og fred. 

Hovedtyngden av slikt personell og styrker her i landet befinner seg vel i indre Troms?

Flyttingen – eller nedleggelsen av basen på Bardufoss virker så tøvet at skrivekløen tok overhand. Det snakkes om å flytte halve helikopterstallen til Rygge? Nå leser jeg at statsminister Erna & Co. vil ha hele ”stallen” sørover til Rygge!?

Det må vel være å skru tiden tilbake og svekke forsvaret i nord? Da kan man vel skru tiden enda mer tilbake og gjenopprette kløvkompaniet på Maukstadmoen/Skjold – kløvhesten kan være god å ha i en krisesituasjon uten helikoptre – eller brukbare sådanne.
De kopterne som skal erstatte Bell 412 kan visst ikke lande på annet underlag enn asfalt – sies det?

Nå har det seg slik at i årene 1966 og 1967 bivånet jeg Vietnamkrigen på nært hold – både i Saigon, Danang og et par andre steder. Disse opplevelsene hadde jeg som mannskap på et handelsskip som fraktet forsyninger fra USA, Sør-Korea, Phillippinene og Taiwan - til Sør Vietnam. Dette var en risikofylt fart, så krigsrisikotillegg ble utbetalt.

Det jeg så og opplevde av krigshandlinger, var både angrep med bl.a. Phantom jagerfly og helikoptre i umiddelbar nærhet.  Den enorme helikopteraktiviteen kunne ikke bety annet enn at helikoptrene hadde stor betydning for bakkestyrkene, både med forsyninger og evakuering av sårede og døde …

Rundt Saigon dundret artilleriet døgnet rundt, spesielt fra flyplassområdet.  Flyplassen var vel et viktig mål for Vietkong styrkene. I Danang området og ved flyplassen var det harde kamper hvor jagerfly og helikoptre var involvert i kamphandlinger.  Det var eksplosjoner ildmørje og røyk i et stort område …

På reden lå det et hospitalskip hvor ambulansehelikoptre gikk i skytteltrafikk til og fra kampområdet. Krig på bakken har vel ikke endret seg så mye siden Vietnamkrigen – og andre kriger etter det?

Som infanterisoldat fra 1960-61 (BK mann og OP) hadde jeg sikkert den gang vært beroliget av å ha helikoptre i bakhånd ved en eventuell deltagelse i krigshandlinger.

Men dette har vel noen av dagens forsvarsledelse lært om på skolebenken og ved deltagelse i øvelser og internasjonale operasjoner?
Uten helikoptre og andre motoriserte kjøretøyer var kløvhesten god og ha i mange tilfeller, man slapp å bære bombekasteren i ulent terreng – og sandsekker som skulle forestille ammunisjon og bombekastergranater.

Hvis forsvarsledelsen og enkelte politikere nå vil skru tiden tilbake i Nord-Norge ved å flytte helikoptrene sørover - da bør man vurdere i gjenopprettelse av kløvkompaniet i 2 bataljonen. 

Skulle det bli krise så kan vel kløvkompaniet som tidligere – frakte forsyninger, våpen, ammo  m.m.  inn og ut av kampområder, inntil man får på plass helikoptre som er egnet til bruk i norsk natur og terreng …

Det blir kanskje en ny Landmakt med kløvhester og indianeroverfall på Gimlebanen 17. mai igjen?
Vi får vente og se …

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

2
503

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
43