Repertoaret gikk greit til man kom til "Punk Prayer". For når russiske myndigheter sender ut en melding til musikerne om at de "skal vite hva de gjør", er det alvor.

- Hellige Jomfru, jag Putin ut! Det var budskapet til kvinnebandet Pussy Riot, da de inntok Moskvas viktigste katedral, Frelserkatedralen,  i  februar i 2012. Med balaklavaene  godt trukket over ansiktet, framførte kvinnene  låten “Punk Prayer”, mens vakter og nonner febrilsk prøvde å stoppe seansen.

For dette opptrinnet ble tre av dem idømt fengselsstraff. I kjølvannet fulgte en rettskjennelse der en video med “Punk Prayer” ble karakterisert som ekstremistisk materiale og forbudt, fordi den angivelig virket støtende på troende.

Nå er det grunn til å anta at Vladimir Putin følte seg adskillig mer krenket av Pussy Riot enn Vårherre gjorde.  Så var det da også framtredende geistliges støtte til Putin som var årsaken til kvinnenes protestsang og opptreden. De var forøvrig kjent for sine stunts, blant annet på Den røde plass. Men da gikk det ikke an å ta dem for å ha fornærmet sarte, religiøse nerver.

I disse dager holder forøvrig gruppen det gående på Youtube med vill harselas over temaet “Make America great again”.

På det siste albumet sitt har Pål Moddi Knutsen med låten “Punk Prayer”. Den er en av 12 sanger, som alle har det til felles at de er, eller har vært, sensurerte. Moddi har samlet forbudte sanger fra 11 land over hele verden, han har oversatt, gjendiktet og tonesatt tekster som er, eller har blitt, ansett som farlige for autoritetene, enten det er politiske regimer eller religiøse ledere.

Nå er han på turné i Nord-Norge. Og med seg har han Arkhangelsk Kammerorkester. Repertoaret gikk greit til man kom til “Punk Prayer”. For når russiske myndigheter sender ut en melding til musikerne om at de “skal vite hva de gjør”, er det alvor. Trusselen er høyst reell. Det kan vente represalier, i verste fall fengselsstraff,  hjemme i Arkhangelsk. Moddi fjernet låten fra spillelisten. Han hadde egentlig ikke noe valg.

_ Det er vanskelig å være prinsippfast og pragmatisk på en gang, sa Moddi til Nordlys for noen dager siden. Og det er det jo. Man rir ikke prinsipper dersom det kan medføre fengselsstraff for orkesterets medlemmer når de drar tilbake til Russland.

Mens vi her i landet gjennom store deler av etterkrigstiden har utvidet grensene for hva som er tillatt å si i det offentlige rom, ble ytringsfriheten med ett satt under press i 2006. Karikaturstriden, det at tegninger av profeten Muhammed kunne forårsake opptøyer, trusler og terror, var en ny og voldsom erfaring. Vår holdning til ytringsfrihet ble satt på prøve, med vekslende resultater.

I årene etterpå har det likevel vært en bevisstgjøring i forhold til en rettighet vi skjønte at vi hadde tatt for gitt. Et mindretall i folket støttet publiseringen av karikaturene i 2006. I fjor vinter ble vi alle Charlie,  i alle fall for en fjorten dagers tid. Massakren i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo førte til en folkelig protestbølge. Vi finner oss ikke i at ekstreme krefter skal dirigere hva vi kan skrive, tegne, si - eller i siste instans: tenke! Men ytringsfriheten er skjør. Ord er sterke virkemidler, men de dreper ikke. Det gjør vold og terror.

Det var forøvrig Stalins regime som i sin tid foreslo og fikk gjennomslag i FN for å innføre forbud mot hatefulle ytringer i konvensjonen om politiske og sivile rettigheter. Putins hensikt er at kritiske stemmer skal forsvinne fra den offentlige debatten. I tilfellet Pussy Riot har han fått god drahjelp ved å spille på folks religiøse følelser.

“Formålet med albumet er å vise at musikken ikke lar seg stoppe. I en god melodi ligger det så mye kraft at det ikke er mulig å holde den tilbake. Sånn sett er det ikke rart at mektige menn er redde for musikken. Den har en egen evne til å spre budskap som ellers ville vært stilnet. Og med tjueto mann på scenen skal det i alle fall mye til for å stoppe oss,” skriver Moddi på Facebook i sin omtale av “Unsongs”.

Nå har noen klart å stoppe dem, i alle fall for en stakket stund. Det var egentlig som forventet, og viser at Moddis prosjekt er høyst relevant også i vårt nære nabolag. Er så artistens idealisme, bakgrunnen for albumet med de forbudte sangene, bortkastet? Langt ifra. Det som nå skjer blir nok lagt merke til, også i Russland.

 For det paradoksale ved å forby det man ikke liker, er at det forbudte høster enda mer oppmerksomhet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

2
790

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

0
0