NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen har lyktes meget godt med å skape en fortellingen om NRK som limet i norsk offentlighet.

Den hellige kua

NRK har oppnådd en uangripelig posisjon, og er den hellige kua i det norske medielandskapet.

Mens annonseinntektene i norske aviser forsetter å stupe, foreslår mediemangfoldsutvalget flere gode grep for å sikre uavhengig norsk journalistikk.

Blant tiltakene er en forsiktig omfordeling av pressestøtten i retning lokalavisene, mer støtte til undersøkende journalistikk, styrking av samiskspråklige medier og tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgiften for nyhetsmedier. Det siste vil trolig finansdepartementet ha innsigelser mot. Men tanken er god.

I sum vil tiltakene som utvalget foreslår ha en kostnad på cirka 800 millioner kroner. Det er ingen høy pris for å opprettholde et minimum av kvalitet på den offentlige samtalen over hele landet. På flere områder må man derfor kunne si at utvalget peker i riktig retning.

På den annen side er det fascinerende å se hvordan mediemangfoldsutvalget argumenterer for å sementere inntektsstrømmen til NRK.  Det til tross for at NRKs inntekter har økt med 1,3 milliarder de siste åtte årene. Budsjettet er nå på over 5,5 milliarder kroner. Siden 2011 har hele 94 prosent av den samlede økningen i norsk mediestøtte gått til NRK.

At det har blitt slik, skyldes at NRK har lyktes overmåte godt med å skape et spesielt narrativ om seg selv i norsk offentlighet. Vi har å gjøre med en fortelling om allmennkringkasteren som alene skal redde norsk identitet, demokrati, språk og kultur i en uoversiktlig og fragmentert verden med økende internasjonal konkurranse.

Og siden NRK har et så «bredt oppdrag», og nærmest er den eneste garantisten for et fritt og uavhengig norsk ordskifte, trenger man også en «forutsigbar finansiering.»

Mediemangfoldsutvalget går inn for å gjøre NRK om til en stiftelse. Da vil NRK beholde alle økonomiske privilegier, uten involvering fra eierne, men med en fullmakt fra det offentlige Norge til å tvangsinndrive sine inntekter fra norske hus og hytter.

Det betyr enkelt sagt at vi som publikum vil være lovpålagt å betale, uten å ha innflytelse over hvordan pengene brukes. Tiden går, men NRK består. Det kan oppleves som et paradoks at NRK som er så opptatte av “markedsandeler”, insisterer så iherdig på å slippe å stå ansvarlig overfor markedets dynamikk.

Det er bare å ta av seg hatten for Thor Gjermund Eriksen som en særdeles begavet medieleder. Dersom han lykkes med å sikre NRKs inntekter i det som fremstår som et evighetsperspektiv, vil det være et politisk mesterstykke av de sjeldne. Ja, en strategisk bragd som savner sidestykke i norsk mediehistorie, særlig med et bakteppe som består av rask og kontinuerlig omstilling i alle øvrige norske medievirksomheter.

Kringkastingssjefen har nå hatt gleden av å inneha en sentral plass i et regjeringsutnevnt utvalg som skal fordele offentlig finansiert mediestøtte, et utvalg som i all hovedsak konkluderer med at NRKs inntekter er hellige.

Ekstra fascinerende må det sies å være at disse inntektene vil være sikret helt uavhengig av hvilke teknologiske valg publikum gjør i fremtiden. For å si det enkelt, dersom vi om fem eller ti år skulle velge se TV på et kjøleskap eller en mikrobølgeovn, kan NRK likevel sende ut sin årlige faktura.

At en ny husstandsavgift eller særskilt NRK-skatt skal være en erstatning for lisensen når stadig færre bruker en TV-mottaker, og i stedet anvender nye og ulike strømme-tjenester, kan vel ikke akkurat sies å være en åpenbar konklusjon. Men det er altså der mediemangfoldsutvalget lander.

Gard Lehne Borch Michaelsen, den oppmerksomme og oppdaterte redaktøren i nettstedet Medier24, stilte derfor noen gode spørsmål da utvalget la frem sine konklusjoner tirsdag denne uka. Spørsmål fra Michaelsen som fortjener flere svar. Kanskje bærer mediemangfoldsutvalget også preg av at den aller største aktøren ivaretar egne interesser?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse