Regjeringen har kjørt et skittent løp, men jaggu har AP backet dette opp på en slik måte at det for all fremtid vil betegnes som det største sviket partiet noen sinne har gjort.

Så har vi sett det igjen! Politikernes omgang med skattebetalernes penger er igjen gjenstand for stor ufornuft! For bare 4 år siden ble det høytidelig proklamert av representanter for Regjeringen at Hovedbase helikopter på Bardufoss var for generasjoner fremover. Det vi nå har sett er at politikerne kanskje ikke helt har oppfattet hva én generasjon er.

Daværende statssekretær i FD, Roger Ingebrigtsen (AP), uttalte til Nye Troms 23. September 2010 følgende: ”Det blir om lag 340 stillinger ved Hovedbase helikopter på Bardufoss” Videre hevdet han at det var et stort politisk flertall for valget av Bardufoss og ikke minst for de investeringene som ville komme med dette som bakteppe.

Det ble lagt en ramme rundt investeringene mtp infrastruktur og boliger samt ny hangar for NH90 på Bardufoss og ved marinebasen i Bergen. Hangaren i Bergen skulle kunne garasjere med lett vedlikehold et detasjement med NH90-helikoptre til 334 skv for å understøtte fregattene, mens hovedbasens nye hangar på Bardufoss skulle inneha fasiliteter for alle typer vedlikehold til alt tungt vedlikehold på samtlige NH90. Investeringen som er gjort på Hovedbase helikopter er som kjent i milliardklassen og er ikke tatt ordentlig i bruk enda!

Mange satte sin lit til de forsikringene som ble gitt, og endelig beslutning i LTP 2012 beseglet  definitivt (!) Bardufoss som den nye hovedbasen. Ordrer ble gitt, personell  på de mindre prioriterte stedene i Luftforsvaret ble flyttet på og det ble igangsatt en storstilt rekruttering av personell med riktig kompetanse inn mot miljøet. Imidlertid var alle klar over at 334 skv ville ha sitt operasjonsområde der fregattene var, uten at det la noen spesiell demper på interessen fra personellets side. Uten å gå i flere detaljer omkring denne storstilte oppbyggingen, så er det en kjensgjerning at mange trodde på dette, søkte seg til høykompetente stillinger (både operativt og teknisk) og slo rot i form av både boliger, familie osv.

Undertegnede har bakgrunn som offiser i Forsvaret siden 1979, men har i 2016 gått ut i pensjon. Med denne fartstiden som ballast, vet jeg at Forsvaret er der politikerne bestemmer og der det er nødvendig av strategiske årsaker. Det er derfor helt naturlig for de fleste å måtte forholde seg til flytting og beordringer relativt hyppig. Det er ikke det som er problemet her.

Regjeringens og Stortingets intensjon ble iverksatt av Luftforsvarsstaben, og hvert år siden 2010 ble det fokusert på videre oppbygging. Etter LTP i 2012 kom gradvis den nye organisasjonen på plass, siste gang 1. august 2016. For tiden ledes 330 skv (Redningstjenesten), 334 skv (Marinen), 337 skv (Kystvakten) og 339 skv (Hæren) fra 139 LV på Bardufoss med tilhørende Vedlikeholdsorganiasjon, Baseforsvarsskvadronen og Luftforsvarets flygeskole underlagt Hovedbase helikopter på Bardufoss. I tillegg til dette kommer basene på Sola og Banak inn under paraplyen til Hovedbasen for helikopter. Det er altså dette dere så inderlig vil ødelegge, og hvilken begrunnelse dere har for det og hva dere ønsker å oppnå annet enn sløsing med samfunnets midler, er fullstendig ufattelig.

I 2016 ble utkastet til ny Langtidsplan for Forsvaret lagt frem. Den snudde opp ned på hele konseptet, men få trodde at virkeligheten skulle komme til å bli slik den skisserte.  Mange synes også det var temmelig mistenkelig at den ble forsinket, men nå forstår vi forsinkelsen gav tid til å skrive inn de nye kapasitetene til oppbygging av Rygge. Dette har jeg tenkt å la ligge siden det nå er andre som ser inn i den siden av saken.

Vi er i dag vitne til at regjeringspartiene har lagt frem en langtidsplan som utraderer Andøya, nesten utraderer Bardufoss flystasjon, bygger opp to nedlagte luftforsvarsbaser og raserer deler av HV. Tallene bak beslutningen om Evenes har jeg ingen forutsetning for å mene så mye om, men å investere såpass mye for å bygge opp Bardufoss, for i neste omgang legge basen nesten ”død” like før de nye fasilitetene er ferdigstilt, blir fullstendig meningsløst og uforståelig.

Dere har vedtatt å bygge opp Rygge til luftvingnivå til å skulle håndtere akkurat de samme funksjonene som Bardufoss i dag har på plass, og mer til, uten å kjenne til kostnadene med dette.  Jeg trodde at miliardinvesteringer krevde noe mer enn ei vag setning innbakt i en annen, og jeg trodde også at sponsing/konkuransefortrinn til sivile bedrifter ikke skulle skje. Og ja, jeg har på selvstendig grunnlag lest (både LTP) og iverksettingsbrevet, som bl a sier følgende:

Utarbeid en ny EBA-plan for Rygge i lys av en evt. midlertidig etablering av AIM, og for å ivareta fremtidige behov med tanke på at Forsvaret viderefører og øker sin virksomhet og tilstedeværelse på Rygge.

Dette gjør altså dere politikere etter bare 4 år siden dere vedtok det stikk motsatte. Hvordan i alle dager er det mulig? Hvordan kan personellet dere lurte til å søke seg til Bardufoss i fremtiden stole på at dere tar riktige og kloke valg. Hvordan kan de som er utenfor Forsvarets rekker, resten av Norges befolkning, stole på at dere tenker lengre enn nesen? Forsvarsplanlegging er for alvorlig til at dere kan drive på som viss teleleverandør foreslår; prøvekjøp!

Regjeringen har kjørt et skittent løp, men jaggu har AP backet dette opp på en slik måte at det for all fremtid vil betegnes som det største sviket partiet noen sinne har gjort. Det samme gjelder for den øredøvende stillheten fra LO . I første rekke er dette innlegget rettet til Troms-benken på Stortinget siden det er dere som skulle fronte Troms sin sak, noe som var fullstendig fraværende, også ifm ordskiftet før avstemmingen, og ja, jeg fulgte den også!

For det personellet dere i denne saken har sveket, for de familiene som nå skal på en ny tur, for de som kanskje også mister jobbene sine siden og ikke har de samme goder som de i uniform, blir det sentrale spørsmålet om hvordan dere ønsker å bli oppfattet?

Det er i denne sammenheng også på sin plass å påpeke at Joint Helicopter Command, Clockwork har hatt sin trening på Bardufoss i snart 60 år. Britene har i det året som er gått investert temmelig mange millioner i nye og mer moderne fasiliteter. Samarbeid og synergier med eksisterende miljø på Bardufoss har sannsynligvis bidratt betydelig til deres beslutning. Jeg vi anta at en slik investering neppe hadde kommet i stand uten at Bardufoss som helikopterbase hadde vært her. De føler seg nå sikkert både lurt og sveket, og det har de jaggu grunn til!

Med bakgrunn i det vedtaket dere har gjort, drister jeg meg til å be om svar på, for mange, viktige spørsmål:

  • Hvilke økonomiske vurderinger er lagt til grunn for den beslutningen dere er kommet til mtp Bardufoss vs Rygge?
  • Hvilke militærfaglige vurderinger er beslutningen tuftet på, gitt den ledelsen som pr i dag utøves fra Bardufoss?
  • Hvilke kostnader (estimat) vil etableringen på Rygge beløpe seg til (ut over de 50 mill som ligger i IVB for 339 skv på Rygge)?
  • Hvor mange arbeidsplasser flytter dere vekk fra Bardufoss til Rygge? (spesielt med tanke på hvor lett det er å erstatte arbeidsplasser på det sentrale Østland, sammenliknet med Nord-Norge)
  • Hvilke planer har dere med Bardufoss flystasjon videre?

Hilsen de dere sviktet!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15