I Forsvarssjefens fagmilitære råd er Troms sin solide posisjon som forsvarsfylke truet.

Fremtiden for Troms som forsvarsfylke er i en kritisk fase. I Forsvarssjefens fagmilitære råd er Troms sin solide posisjon som forsvarsfylke truet: Kystjegerkommandoen kan forsvinne, Alliert treningssenter kan bli nedlagt og Forsvarets musikkorps kan bli oppløst. I praksis betyr det slutten for Harstad som forsvarsbastion. Samtidig kan 339 bli flyttet til Rygge, samt at ledelsen for fregatthelikoptre kan bli flyttet fra Bardufoss til Haakonsvern.Sistnevnte kan få dramatiske konsekvenser for Bardufoss flystasjon og Midt-Troms.

I moderne tid har Forsvaret i Troms aldri hatt en mer alvorlig situasjon enn nå. Med dette bakteppet har FrPs statssekretær Per-Willy Amundsen og Høyres gruppeleder Ole-Johan Rødvei denne uka valgt å være kritiske til meg og Arbeiderpartiet. Deres utspill kommer etter at jeg hadde forventninger om at Høyre sitt landsmøte ga forsvarspolitikken et klart nordområdestempel.

La det være sagt: Kritikk må vi alle tåle, men jeg synes det er påfallende når den kommer fra to Troms-politikere fra hvert sitt regjeringsparti. De sitter med nøkkelen for hvordan fremtidens forsvar skal bli. Her kan både Amundsen og Rødvei påvirke regjeringen på en måte vi som opposisjonsparti ikke kan. Så hvorfor bruke tid på noen med samme mål som dere selv? Nemlig fortsatt sterk tilstedeværelse for Forsvaret i Troms.

Da jeg tiltrådte som fylkesrådsleder i høst var det å jobbe for Forsvaret prioritert nummer én. Det gjelder fortsatt. Både Troms fylkesting og Nordnorsk råd er av samme oppfatning: Forsvaret i nord må ikke svekkes, men styrkes.

Ikke én eneste gang har jeg brukt tida mi på å sparke mot andre partier som jobber for Forsvaret. Tvert imot har jeg sagt at det er viktig at vi heier på hverandre [2]. Akkurat nå er det helt avgjørende at vi står samlet. Kun da er vår stemme som forsvarsfylke sterkest. Derfor ble blant annet Høyres Ole-Johan Rødvei invitert da jeg og forsvarsordførerne i Troms tok runden blant partiene i Stortingets utenriks- og forsvarskomité sist vinter.

Om ikke lenge vil Ine Marie Eriksen Søreide (H) legge fram sine fremtidsplaner for Forsvaret. Regjeringens innstilling og stortingets behandling avgjør hvordan vårt forsvar blir. Jeg håper at både Høyre og FrP er enige om at vi trenger felles politikk framfor trøttende polemikk. At fremtid er viktigere enn fortid, og at vi i Troms må stå samlet framfor splittet. Forsvarets fremtid i Troms er det eneste som betyr noe nå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15