Arbeiderpartiet har valgløfter som summerer seg til over 30 milliarder kroner som må finansieres.

I innlegget med den kreative tittelen «Eventyrstund med Høyre» stiller Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Martin Henriksen det retoriske spørsmålet om Høyre har fått magiske evner eller om Høyre bare er vanvittig gode på eventyrfortelling i skattedebatten. Det jeg kan fortelle Henriksen er at Høyre ikke benytter all sin tid på å skrive lange leserinnlegg hvor vi kun skriver om andre partier og Høyre går ikke til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner. Det kan for øvrig bli spennende å se om Arbeiderpartiet i det hele tatt klarer å holde seg til 15 milliarder kroner eller om de må øke skattene enda mer. Arbeiderpartiet har valgløfter som summerer seg til over 30 milliarder kroner som må finansieres. Men brutte valgløfter fra Arbeiderpartiet er ikke noe nytt for innbyggerne i Tromsø, det fikk de selv oppleve bare noen måneder etter valget i 2015 da Arbeiderpartiet doblet eiendomsskatten i kommunen. Martin Henriksen, som har vært opposisjonspolitiker på Stortinget i fire år, bør snart begynne å skrive innlegg om hva han og Arbeiderpartiet i Troms vil jobbe for i neste stortingsperiode for å gjøre hverdagen til mennesker i fylket vårt bedre. Henriksen har ikke akkurat gjort så mye ut av hverken seg selv eller Arbeiderpartiets politikk så langt i valgkampen, ei heller i inneværende stortingsperiode. Men nok om det.

Å ha en jobb å gå til gjør at vi kan ta vare på oss selv og ta ansvar for egne liv. Vi kan skape oss et hjem og sikre at barna våre får muligheter i livet. Det er arbeidsinnsatsen hver enkelt legger ned som finansierer alle fellesgodene i samfunnet vårt. Arbeid gir oss friheten til å velge og muligheten til å bruke evnene våre. For Høyre er dette en grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet er organisert. Derfor er Høyre opptatt av å føre en økonomisk politikk som bidrar til at vi trygger dagens jobber og at vi legger til rette for at det skapes nye og flere jobber. Høyre vil fortsette å senke skattene på arbeid og norske jobber, ikke øke skattene slik Arbeiderpartiet ønsker. Dette gjør at det blir mer lønnsomt å jobbe og investere i lærlinger og nye jobber. Norge trenger flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og ikke flere arbeidsplasser som lever av statsbudsjettet. Derfor står dette valget mellom en Høyre-ledet regjering som vil skape mer, og en Arbeiderparti-ledet regjering som vil skatte mer.

Henriksen og Arbeiderpartiet hevder ofte at Høyre «gir milliarder i skattekutt til de rikeste i Norge». Det er ikke riktig. Alle med skatteevne skal betale skatt. Men det som er riktig er at Høyre har redusert skattene på lave og vanlige lønnsinntekter. Halvparten av personskattelettelsene i Høyres regjeringsperiode har gått til mennesker som har en bruttoinntekt på under 600.000 kroner. For eksempel betaler nå en vanlig barnefamilie i snitt 8.000 kroner mindre i skatt enn i 2013. For mange barnefamilier kan disse pengene utgjøre forskjellen på om barna får muligheten til å være med på fritidsaktiviteter eller ikke. Arbeiderpartiet må snart forstå at når de øker skattene og avgiftene, så rammer ikke det de rikeste som har råd til å betale, men det rammer barnefamilier, pensjonister og mennesker som opplever en stram økonomisk hverdag. Det er ingen enten eller mellom skattelettelser og velferd.

Norge trenger ikke politikere som skriver flåsete leserinnlegg om eventyr, men politikere som sikrer god konkurransekraft, høy sysselsetting, bærekraftig vekst og skattelettelser til folk flest. Det skjer ikke ved å øke skattene med 15 milliarder kroner slik at 900.000 nordmenn får økt inntektsskatt, 250.000 pensjonister får økt formueskatt og næringslivet får mindre penger til å investere i bedrift og arbeidsplasser. Høyre går til valg på fire nye år hvor vi skal fortsette å skape et skattesystem som legger til rette for mer verdiskapning, nye jobber og skattelettelser til folk flest. Det er det Norge trenger. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.  I et leserinnlegg i Nordlys 15.

1
37

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.

4
30