Tallene synes å vise at mye av pengene går til byråkrati og ikke til forsvar, skriver Vidar Eng. Foto: Forsvaret

Høyres retorikkfabrikk og Forsvaret

Finland bruker halvparten av det Norge bruker på forsvaret, men Finlands forsvar teller hele 230 000 personer mot Norges kun 17 000. Forsvarsledelsen i Norge er like tallrik som den tyske selv om det tyske forsvaret er ti ganger større. Finland har 130 oberster og generaler, Norge har 831. Og Forsvaret bruker 30-40 milliarder unødvendig på eiendom, skriver artikkelforfatteren.

Forsvarsledelsen i Norge er like tallrik som den tyske selv om det tyske forsvaret er ti ganger større.

Forsvarspolitikk kan bli viktig i høstens valg, ikke minst i forsvarsfylket Troms. Høyres forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, står bak forslagene om å flytte overvåkningsflyene fra Andøya og helikoptrene fra Bardufoss. Dette er to dårlige og mye debatterte forslag som det er all grunn til å gå i mot. Mye annen kritikk av norsk forsvarspolitikk ser det ut til at de ansvarlige prøver å fortie, selv om det kommer fra kunnskapsrike debattanter. Høyre styrer Forsvarsdepartementet og burde føle et ansvar for å svare. Her følger noen eksempler:

I Nordlys 17. juli er hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Brede Nygaard, intervjuet. Nygaard kaller forsvarsministeren en “retorikkfabrikk” som ikke engang vil møte de tillitsvalgte, og han sier at det er “en alvorlig tillitskrise mellom ministeren og oss i systemet”. Nygaard kommer med mye konkrete kritikk, men han synes ikke å være verdiget et svar. 

Finland bruker halvparten av det Norge bruker på forsvaret, men Finlands forsvar teller hele 230 000 personer mot Norges kun 17 000 (Aftenposten 10.4.2016). Forsvarsledelsen i Norge er like tallrik som den tyske selv om det tyske forsvaret er ti ganger større (Ståle Ulriksen i Dag og Tid 24.4.2015). Finland har 130 oberster og generaler, Norge har 831. I Finland går 12 prosent av forsvarsbudsjettet til administrasjon, i Norge over 60 prosent. (Øystein Steiro i Nordlys 3.2.2017). Tallene synes å vise at pengene går til byråkrati og ikke til forsvar. 

Forsvaret bruker 30-40 milliarder kr unødvendig på eiendom, bygg og anlegg: Bodø bygges ned, Ørland bygges opp. Andøya bygges ned, Evenes bygges opp. Kjevik bygges ned, Værnes bygges opp. Bardufoss bygges ned, Rygge bygges opp. Dette karakteriseres som “steike hakke galskap” av forsvarstillitsvalgt Nygaard i Nordlys 17.7.2017.

De nye kampflyene F-35 er så mange og så dyre at Norge vil bli det landet i verden som brukes størst andel av forsvarsbudsjettet på kampfly på bekostning av alt mulig annet. Dette kampflyet passer bedre til å kjempe internasjonalt sammen med USA enn til å forsvare Norge. Når det gjelder den norske marinens fregatter, karakteriseres de av forsvarseksperten John Berg som “et særnorsk, kostbart konsept” som har lite missilkapasitet og som ennå etter mer enn elleve år mangler helikoptre. (John Berg i Klassekampen 18.7.2017)

I tillegg er Høyres forsvarsminister uten motforestillinger når det gjelder å underordne Norge til USA i sikkerhetspolitikken. De selvpålagte restriksjonene Norge praktiserte under den kalde krigen er opphevet til fordel for NATO-øvelser i Finnmark og USA-base på Værnes. Våpensystemer fra USA velges der hvor produkter fra Sverige ville passe bedre i Norge. Norges rolle som etterretningsbase for USA blir stadig sterkere. Forsvarsministeren synes å tro at USA aldri har offensive stormaktsinteresser, men bare er opptatt av å hjelpe lille Norge. Høyres store leder Carl Joachim Hambro stemte i 1949 for NATO-medlemskapet, men han sa i 1950 at han ønsket en «mistenksom aktpågivenhet overfor våre allierte». En slik selvstendig tankegang synes å være fjernt for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse