Per-Willy Amundsen (Frp), Kent Gudmundsen (H), Cecilie Myrseth (Ap), Martin Henriksen (Ap), Sandra Borch (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) representerer sitt parti, men må ikke glemme at de først og fremst skal tjene innbyggerne i Troms sin sak de neste fire årene.

Det er lett å havne i skvisen mellom linja til partiet man tilhører – og det som er til beste for hjemfylket man er valgt inn fra. Så sent som i forrige periode så vi eksempler på det. Mest synlig ble det i forsvarssaken, da Høyres to representanter stemte i disfavør av miljøet på blant annet Bardufoss.

Vi har forståelse for at politikere som hovedregel er tro mot flertallet i eget parti. Alternativet ville fort ført til kaos og anarki. Men i saker der eget parti er så langt unna stortingsrepresentantens overbevisning, må man i demokratiets navn kunne si seg uenig – og stemme deretter, uten redsel for partipisken.

Kommende uke blir Stortinget konstituert og da blir det kjent hvem som skal sitte i de ulike komiteene. Uavhengig av person og parti er det noen komiteer som utpeker seg som spesielt viktige for Troms.

Kommunalkomiteen er en viktig komité hvor Troms bør være representert. Viktige arbeidsområder for denne komiteen er regional- og distriktspolitikk, samt rammetilskudd for kommuner og fylkeskommuner. Dette blir ikke mindre viktig når kommune- og regionreformen skal gjennomføres den kommende perioden.

I denne sammenheng har vi forventninger til tett og godt samarbeid mellom Troms-benken og Finnmarksbenken, på tvers av komiteene på Stortinget. Det er avgjørende at våre fremste folkevalgte trekker i samme retning når Troms og Finnmark skal bli en ny og kraftfull region.

Andre komiteer som bør ha representanter fra Troms er transport- og kommunikasjonskomiteen, næringskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen og til slutt næringskomiteen.

Når det gjelder næringskomiteen mener vi Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er rett mann. Han viste i forrige periode til gagns hvilken betydning én enkeltpolitiker kan spille i en viktig sak for Nord-Norge – som jo fiskeripolitikk åpenbart er.

Vi vil også oppfordre våre politikere sterkt til å komme hjem så ofte som mulig. Politikken skal vedtas på Stortinget, men før den tid skal den formes i møtet med folk og samfunn.

Våre stortingspolitikere må kjøre på fylkesveiene i Troms, de må møte bedriftsledere, sykehusansatte, studenter og skoleelever. Det er den beste måten å vite hvor skoen trykker til enhver tid.

Tenk at det er valgkamp hele fireårsperioden, ikke bare de siste seks månedene før neste periode starter.

  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
13