Det koker allerede godt i det skarpe ordskiftet som har utspilt seg etter at mange kontroversielle forslag i den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Her blir den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet debattert på litteraturhuset i Oslo 3. april. På bildet brigader Arild Brandvik, generalmajor Odin Johannessen, professor Kjell Inge Bjerga, seniorforsker Nina Græger og leder for VGs kommentaravdeling Frithjof Jacobsen. Foto: Forsvaret

Hva med en opplyst forsvarsdebatt?

Uroen innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig.

Forsvarspolitikk egner seg særdeles dårlig som offer for populistisk valgkampretorikk og ville valgløfter.

I forsvarsfylket Troms kommer en stor del av valgkampen før stortingsvalget i september til å handle om hær, heimevern, helikopter og basenedleggelser. Det koker allerede godt i det skarpe ordskiftet som har utspilt seg etter at mange kontroversielle forslag i den nye Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble presentert i fjor. Flytting av Bell 412-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge, avvikling av Bardufoss som hovedbase for Forsvarets helikoptre, nedleggingen av Andøya flystasjon som base for våre maritime overvåkningsfly - alt dette har fått sinnene i kok hos svært mange velgere. Det er lett å lese ut av meningsmålingene vi har sett den siste tiden.

I tillegg har det vakt ytterligere forbannelse at Hærens og Heimevernets fremtid ikke ble behandlet i LTP-en i det hele tatt, men ble gjort til gjenstand for en ny utredning, en egen landmaktstudie. Følelsen hos mange er at det med dette skapes usikkerhet og utrygghet om skjebnen til disse våpengrenene, noe som naturlig nok fremkaller frustrasjon både hos det militære personellet og i hele kommuner der Forsvarets tilstedeværelse har vært å regne som flere lokalsamfunns viktigste virksomhet.

Gruppen som sitter og utreder den militære landmaktens fremtid, ledet av brigader Aril Brandvik, har imidlertid valgt en åpenhetslinje om arbeidet de er i gang med. De har underveis offentliggjort sine funn og hva slags scenarioer de arbeider med, og avholdt åpne møter med anledning til spørsmål og debatt. Fortjenestefullt nok. Det er en klok strategi å spille med mest mulige åpne kort og inkludere offentligheten i prosessen. Nå er det imidlertid ikke så lenge igjen før utvalgets arbeid er over. Den ferdige utredningen skal leveres til forsvarsministeren i mai. Men hva skjer så?

Da putter regjeringen utredningen i en skuff og låser den inne. Så skal den ikke se dagslys før regjeringen presenterer den til Stortinget sammen med forslaget til statsbudsjett for 2018. Altså til høsten. Etter stortingsvalget. Innholdet i utredningen skal dermed ikke være en del av den forsvarsdebatten som vi vet vil komme i valgkampen, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dette hemmeligholdet er et meget uklokt trekk fra regjeringens side. For det første nører de selv opp under spekulasjoner om hvorfor det er så påkrevd for regjeringen å holde utredningen hemmelig. Frykter de kanskje ytterligere velgerflukt? Slike anklager vil selvsagt bli fremmet. For det andre, og viktigst: Ønsker forsvarsministeren og regjeringen virkelig en valgkampdebatt om forsvarspolitikk der de mest populistiske kreftene får tilnærmet fritt spillerom? For det vil uvegerlig skje dersom dere utelater en ferdigstilt, militærfaglig utredning som kunne dannet et saklig grunnlag for debatt om fremtidens landforsvar. Forsvarspolitikk egner seg særdeles dårlig som offer for populistisk valgkampretorikk og ville valgløfter. Men det er akkurat det vi vil få mer av hvis regjeringen velger hemmelighold. Hva med å tilrettelegge for en opplyst forsvarsdebatt?

Derfor bør regjeringen offentliggjøre landmaktstudien så snart utvalget har levert den fra seg. Åpenhet og innsyn i en vanskelig debatt er helt nødvendig. Jeg tror regjeringen vinner på å vise at de spiller med åpne kort og ikke kan beskyldes for å unndra viktige analyser fra debatten. Spill og valgkamptaktikkeri tjener bare dem som bruker forsvarspolitikken som brekkstang for egen stemmesanking, uten en seriøs og grundig behandling av et så viktig politikkområde.

Mange partier prøver nå å sko seg på den usikkerheten som råder både innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn. Uroen blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig. Den blir bare større. Hva slags overveininger som ligger bak regjeringens ønske om å holde landmaktstudien nedlåst i en skuff til langt ut på høsten, vites ikke. Men det er ganske sikkert at man her er i ferd med å lage ris til egen bak. Det er egentlig nokså uforståelig at man ikke innser dette selv.

Påsken er riktignok over. Men det er aldri for sent å snu hvis man innser at et politisk stormsenter er på vei rett mot en.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse