Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (bildet) har fått sterk kritikk for å ha bevilget store lønnspåslag til avdelingsdirektørene i Tromsø kommune. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl/Nordlys

Hva med oss som jobber "på gulvet", Britt Elin?

Sykepleier Sissel Klausen skriver om økte lønninger til toppene i Tromsø kommune.

Er det sånn at ledere og direktører fortjener lønnsøkning fremfor ”de som jobber på golvet”?

Jeg leser i avisa Nordlys 10. mars 2017 at to avdelingsdirektører i Tromsø kommune har fått en lønnsøkning på kr 156.000 i lønn, til den nette sum av kr 1.080.000 i årslønn. Denne lønnsøkningen begrunnes og forklares med at kommunen 1. mars endret organisasjonsstruktur for å være tilpasset den nye politiske hverdagen etter at byrådsmodellen ble vraket. Avdelingsdirektørene har i denne forbindelse fått mer ansvar og dermed fortjener høyere lønn.

Etter å ha reflektert rundt denne lønnsøkningen er det vanskelig å ikke tenke på og trekke paralleller til den sektoren i Tromsø kommune som jeg selv tilhører, hjemmetjenesten.

Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012 og har en todelt målsetting (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009), nemlig å:

  1. Styrke samhandlingen mellom ulike ledd i helse- og omsorgstjenesten
  2. Styrke helsefremmede og forebyggende arbeid

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste står det i § 3-2 at kommunen har ansvaret og skal tilby helsetjenester i hjemmet.

I Samhandlingsreformens kjølvann, er min erfaring at hjemmetjenesten har fått ansvaret for sykere pasienter enn tidligere. Liggetiden på sykehus har gått ned, og resultatet er at pasientene blir utskrevet til hjemmet med en mer kompleks sykehistorie enn tidligere. Mange kommer hjem i påvente av rehabilitering, og i tillegg blir det utøvet palliativ- og lindrende pleie i hjemmet.

Sykepleier har ansvar for at pasienter får den næring de skal ha, medisiner og for dokumentasjon av pleie som er gitt/trengs hos pasienten.

Demenssyke bor hjemme, akutte hendelser skjer, infeksjoner og forvirringstilstander oppstår hos en allerede syk pasient.

Alt dette krever kompetanse/kompetanseøkning og er et stort ansvar.  I tillegg har den eldre befolkningen blitt flere, og de bor hjemme lengre enn tidligere med komplekse sykdommer.

Sett i ly av at hjemmetjenesten har fått flere og mer komplekse oppgaver, i tillegg til større ansvar og krav enn tidligere, spør jeg da om det ikke er på tide å gi sykepleierne et lønnsløft i kommunen, de fortjener det.

I løpet av min jobbkarriere som sykepleier vil jeg aldri nå opp til halvparten av den lønnen som disse direktørene har, og det med full ansiennitet. Vi jobber til alle døgnets tider, vi jobber turnus.  Natt som dag, helger, jul, påske og andre høytidsdager.

Med en underdekning av sykepleiere i kommunehelsetjenesten kan økt lønn og større fokus på hjemmetjenestens oppgaver kanskje øke rekrutteringen, og ikke minst; beholde de dyktige sykepleierne de har i tjenesten.

Er det sånn at ledere og direktører fortjener lønnsøkning fremfor ”de som jobber på golvet”?

Vi, sykepleiere, har ansvar for liv og helse i hverdagen, og det er et stort ansvar.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse