Hvordan kan vi konkurrere bedre?

Hvordan skal vi lykkes bedre i nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter.

Fusjoner krever energi, fokus, raushet og retning.

I forrige uke behandlet stortinget spørsmålet om hvordan Norge kan utvikle utdannings- og forskningsmiljø for å få bedre kvalitet, større robusthet og evne til å hevde seg i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler.

Et av virkemidlene er å slå sammen flere universitet og høgskoler til større fagmiljø. Debatten viste bred enighet mellom partiene om regjeringens virkemidler og plan. Det var bare Senterpartiet som uttrykte bekymring for at mange høyskoler forsvinner enten ved fusjoner eller endring fra høyskole til universitet. Vi forventer at regjeringa tar den endelige beslutningen om fusjoner før ferien. 

Da vil bety en kongelig resolusjon der UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir én institusjon fra 1. januar 2016. 

Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med ny struktur i universitets- og høyskolesektoren for litt over ett år siden. Vi ble bedt om å vurdere våre posisjoner i et utdannings- og forskningslandskap med færre institusjoner enn i dag med sikte på å heve kvalitet og robusthet i utdanning og forskning. 

Dette oppdraget har gitt alle institusjoner anledning til å heve blikket og utforske hvilke grep vi i Nord-Norge bør ta for å svare på utfordringene og mulighetene som regionen vår står ovenfor. Hver for oss har vi vært opptatt av å utvikle allerede sterke sider og tenke på hvilke ny struktur som ville kunne gjøre oss enda bedre i utviklingen av vår landsdel.

Sammen har vi nå fokus på hvordan vi i vår region kan lykkes bedre i nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter, ansatte og forskningsmidler. Fusjoner er krevende. Fusjoner krever energi, fokus, raushet og retning. UiT, HiH og HiN er i gang med den krevende prosessen. Målet er å bli bedre sammen.

Landsdelens utdanningsinstitusjoner har vært en suksess. Mye av grunnlaget for at Nord-Norge er en region i vekst er at vi har utdannet høykompetent arbeidskraft til det nye lokale, kunnskapsbaserte næringslivet som nå drar utviklingen i nord. Derfor er det også naturlig at det blir debatt om endringer. 

Det har vært stort engasjement rundt våre institusjoner, og viktige aktører har meninger om forskning og utdanning. Jeg har satt pris på det store engasjementet. Jeg har forståelse for lokal uro og engstelse for endringer i sektoren.

Og jeg erkjenner forpliktelsen knyttet til ambisiøse mål for det nye universitetet og for samfunnsoppdraget vi har i denne landsdelen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse