Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø. Ellers i nord posisjonerer en seg, skriver Hugo Henstein.

Hvorfor hater Nordlys Tromsø?

Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø.

”Nordlys” vil sikkert være uenig, men avisas journalistikk har i lengre tid vært så lite Tromsø-vennlig at det har vært en fryd for andre byer i Nord-Norge.  Så langt har det gått at avisas redaktør 21. september i år måtte gå ut og beklage ensidige og ukorrekte påstander om UNN.  Forhåpentligvis stopper med dette en kampanjejournalistikk mot UNN som utelukkende sykehusmiljøet i Bodø har hatt glede av.

Bare trist at avisa i lederkommentaren samme dag går ut og påstår at Vadsø bør blir regionhovedstad for Troms og Finnmark.  Lederen bygger på forutsetninger som er feil, f.eks. at Vadsø er godt skikket til å være vertskap for et administrasjonsmiljø med høy kompetanse.

Vadsø kommune, med sine 6.000 innbyggere, er i dag mindre egnet som senter for viktige samfunnsfunksjoner.  Verken byens størrelse, omgivelser eller fritidstilbud gjør at personer med utdanning ønsker å flytte dit eller bli boende der over tid.  Dette medfører høy turn-over innen de fleste, eller alle, offentlige sektorer, noe som selvsagt gir lavere kvalitet på de beslutninger som fattes og tjenestetilbudet.

Ser vi bort i fra behovet for interessante arbeidsplasser i Tromsø innen flest mulig områder, vil Tromsø uansett tape på at beslutninger fattes, og tjenestetilbud ytes, med lavere kvalitet fra Vadsø enn det gjøres fra Tromsø i dag.  For enkelte av oss i Tromsø, er det også ønskelig med et mest mulig interessant arbeidsmarked her i byen.

Videre er de fleste i Ofotenregionen og Harstadregionen av den oppfatning at en naturlig fremtidig grense mellom nordnorske regioner går ved Tysfjord.  Narvik, Harstad og Tromsø har mye til felles og bør inngå i samme region.  Men det vil selvsagt være utelukket for narvikværinger å vende seg nordover dersom en regionhovedstad ikke ligger i Tromsø, men 800 km lenger øst i Vadsø.  Og bare et tidsspørsmål før harstadværingene snur nesen sørover.

Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø.  Ellers i nord posisjonerer en seg. 

Håper flere vil heie på Tromsø!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse