Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø. Ellers i nord posisjonerer en seg, skriver Hugo Henstein.

Hvorfor hater Nordlys Tromsø?

Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø.

”Nordlys” vil sikkert være uenig, men avisas journalistikk har i lengre tid vært så lite Tromsø-vennlig at det har vært en fryd for andre byer i Nord-Norge.  Så langt har det gått at avisas redaktør 21. september i år måtte gå ut og beklage ensidige og ukorrekte påstander om UNN.  Forhåpentligvis stopper med dette en kampanjejournalistikk mot UNN som utelukkende sykehusmiljøet i Bodø har hatt glede av.

Bare trist at avisa i lederkommentaren samme dag går ut og påstår at Vadsø bør blir regionhovedstad for Troms og Finnmark.  Lederen bygger på forutsetninger som er feil, f.eks. at Vadsø er godt skikket til å være vertskap for et administrasjonsmiljø med høy kompetanse.

Vadsø kommune, med sine 6.000 innbyggere, er i dag mindre egnet som senter for viktige samfunnsfunksjoner.  Verken byens størrelse, omgivelser eller fritidstilbud gjør at personer med utdanning ønsker å flytte dit eller bli boende der over tid.  Dette medfører høy turn-over innen de fleste, eller alle, offentlige sektorer, noe som selvsagt gir lavere kvalitet på de beslutninger som fattes og tjenestetilbudet.

Ser vi bort i fra behovet for interessante arbeidsplasser i Tromsø innen flest mulig områder, vil Tromsø uansett tape på at beslutninger fattes, og tjenestetilbud ytes, med lavere kvalitet fra Vadsø enn det gjøres fra Tromsø i dag.  For enkelte av oss i Tromsø, er det også ønskelig med et mest mulig interessant arbeidsmarked her i byen.

Videre er de fleste i Ofotenregionen og Harstadregionen av den oppfatning at en naturlig fremtidig grense mellom nordnorske regioner går ved Tysfjord.  Narvik, Harstad og Tromsø har mye til felles og bør inngå i samme region.  Men det vil selvsagt være utelukket for narvikværinger å vende seg nordover dersom en regionhovedstad ikke ligger i Tromsø, men 800 km lenger øst i Vadsø.  Og bare et tidsspørsmål før harstadværingene snur nesen sørover.

Nordlys’ panegyriske og blåøyde heiing på ”Nord-Norge” har ingen gjenklang utenfor små miljøer i Tromsø.  Ellers i nord posisjonerer en seg. 

Håper flere vil heie på Tromsø!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!