UNN-LEGE: Thor Trovik er avdelingsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling på UNN, han advarer mot å splitte opp det hjertemedisinske miljøet i Nord-Norge (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Ingen hjertelig enighet

Saken om hjertebehandling i nord har dessverre sporet av som en klassisk nordnorsk konfliktsak, med Tromsø i rollen som hovedfienden.

En gruppe i Helse Nord utarbeider nå en rapport som vurderer om det skal opprettes et såkalt PCI-senter, eller senter for utblokking av hjerteinfarktpasienter, ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det spesielle er at medlemmer i gruppen har tatt rapporten ut i det politiske rommet lenge før beslutningsgrunnlaget er ferdig. Resultatet er en massiv og koordinert politisk kampanje fra Bodø. Der hensikten er å sette styret i Helse Nord under tungt press før saken skal behandles den 23.november.

Det er forvilende hvordan det nå skapes et feilaktig bilde av at dette handler om Nordland mot resten av landsdelen. Overskrifter som at “mennesker dør fordi de bor i Nordland” er kun egnet til å skape frykt og unødvendig støy. Vi håper ikke styret i Helse Nord lar seg påvirke av en slik dramaturgi, men holder fast ved at det er den faglige dimensjonen og behovet for medisinsk spisskompetanse som skal veie tyngst.

Saken om PCI-senter er ikke av ny dato. Selv om det nasjonale fagrådet for kardiologi tidligere har advart mot en slik løsning, har Bodø-miljøet ikke gitt opp ønsket om å overta noen av de hjertemedisinske oppgavene som i dag ligger i Tromsø. Det går rett inn til kjernen i de konstante gnisningene mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø. Det handler om funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Helse Nords portefølje.

Ifølge Avisa Nordland skal PCI-rapporten, som altså på langt nær er ferdig, advare mot å etablere tilbudet i Bodø, på grunn av frykt for overbehandling og svekkelse av helseregionens samlede tilbud og fagkompetanse. Ifølge avisa nevner rapporten at pasientvolumet må over et miniumsnivå, og at et eventuelt senter i Bodø vil bli det minste i Norge, med få behandlinger per lege.

Også ved UNN i Tromsø er holdningen at befolkningsgrunnlaget i Nord-Norge ikke er stort nok til å kunne holde tilstrekkelig faglig kvalitet på to PCI-sentre. Det er i dag syv leger ved UNN som gjør denne typen inngrep. De behandler om lag 1.400 pasienter per år, eller ca. 200 per lege.  Legene mener det er nødvendig med et såpass høyt antall inngrep for å opprettholde god nok kvalitet.

De får nå støtte fra Leirfjord kommune på Helgeland, som holder hodet kaldt og ikke har latt seg rive med på oppropet fra Bodø. Ordfører Ivan Haugland sier til avisa Helgelendingen at det fra hans ståsted først og fremst handler om å beholde et sterkt universitetssykehus i landsdelen, fremfor å begynne å plukke bort spesialistfunksjoner i Tromsø, som igjen kan svekke grunnlaget for behandling i hele Nord-Norge.

Vi stoler på at styret i Helse Nord ikke legger slagord og politiske kampanjer til grunn, men holder fast ved at kvalitet, faglige kriterier og helhetstenkning skal avgjøre organiseringen av PCI-behandlingen i Nord-Norge. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse